Описание на проекта

Описание на проекта:

Осигуряване на оборудване за обезпечаване на нормалната дейност на ФСС на ФХФ. Необходимо е кабинетът на ФСС да бъде обзаведен, т.к. вътре има 1-2 стола и една секция, която е много амортизирана.

Цели на проекта:

Осигуряване на оборудване за обезпечаване на нормалната дейност на ФСС на ФХФ.

Задачи на проекта:

Закупуване на компютърна техника, мебели и аксесоари за нуждите на офис на ФСС във ФХФ.

Целева група:

Студентска общност на ФХФ

График на проекта:

Няма график.

Необходими ресурси:

Само финансови.

Финансово описание на проекта:

1 бр. Мултифункционално устройство (принер, скенер, копир) - 479 лв (обособена позиция 5.3 по договор №80.09-43/17.03.2016 с "РАЙС" ЕООД по ЗОП);
1 бр. Настолен компютър тип 4 - 783,12 лв (обособена позиция 1.4 по договор № 80.09-39/16.03.2016 г. с "КОНТРАКС" АД по ЗОП);
1 бр. Монитор тип 3 - 378,88 лв (обособена позиция 4.3 по договор № 80.09-39/16.03.2016 г. с "КОНТРАКС" АД по ЗОП);
1 бр. Безжичен рутер - 30,10 лв (обособена позиция 8.5 по договор № 80.09-39/16.03.2016 г. с "КОНТРАКС" АД по ЗОП);
1 бр. Кабел за принтер или друго периферно устройство (USB) - 3,45 лв (обособена позиция 9.21 по договор № 80.09-40/16.03.2016 г. с "ДЖЕЙ БИ Електроникс" ООД по ЗОП);
1 бр. Комплект клавиатура и мишка (жични) - 33,23 лв (обособена позиция 9.22 по договор № 80.09-40/16.03.2016 г. с "ДЖЕЙ БИ Електроникс" ООД по ЗОП);
7 бр. Посетителски стол - 23,00 лв за 1 бр. (обособена позиция 7 по договор № 80.09-127/20.10.2016 г. с "Школснаб 2001" ЕООД по ЗОП);
2 бр. Работен стол - 71,10 лв за 1 бр. (обособена позиция 7 по договор № 80.09-127/20.10.2016 г. с "Школснаб 2001" ЕООД по ЗОП);
1 бр. Бюро с контейнер (размер: 158/76/75) - 194 лв (№14 в таблица 1 от договора; обособена позиция 2 по договор № 80.09-123/19.10.2016 г. с "Филдекор" ЕООД по ЗОП);
1 бр. Контейнер с врата - 65 лв (№19 в таблица 1 от договора; обособена позиция 2 по договор № 80.09-123/19.10.2016 г. с "Филдекор" ЕООД по ЗОП);
1 бр. Заседателна маса (размер: 180/68/75) - 86 лв (№35 в таблица 1 от договора; обособена позиция 2 по договор № 80.09-123/19.10.2016 г. с "Филдекор" ЕООД по ЗОП);
1 бр. Офис шкаф 5 реда папки и 4/5 врати - 266 лв (№52 в таблица 1 от договора; обособена позиция 2 по договор № 80.09-123/19.10.2016 г. с "Филдекор" ЕООД по ЗОП);
1 бр. Гардероб двукрил - 229 лв (№55 в таблица 1 от договора; обособена позиция 2 по договор № 80.09-123/19.10.2016 г. с "Филдекор" ЕООД по ЗОП).
Всички суми са без ДДС.
Обща сума 2850,98 лв без ДДС (3421,18 лв с ДДС).

Партньори на проекта:

Няма.