Описание на проекта

Описание на проекта:

На 23.03.2018 г. Студентски клуб на политолога ще отпразнува своята 10-годишнина в Аулата на Софийски университет „Св. Климент Охридски”. Студентски клуб на политолога към Софийски университет „Св. Климент Охридски” е една от най-активните студентски организации в университета. През годините Клубът е развивал своята дейност, пряко асоциирайки се с катедра Политология, с което е целял издигането на престижа на специалността и университета. От създаването му през 2008 г. до днес задачата на Клуба е да развива и утвърждава личните и организационни качества на студентите по политология, както и на асоциираните членове от други специалности и университети. Събитието ще има своята официална част, разделена на панели в рамките на един час и тридесет минути, която ще бъде последвана от коктейл извън тържествената зала, в ресторант „Яйцето”.

Цели на проекта:

Целта на събитието е да отбележи успешното развитие на Студентски клуб на политолога и да срещне активни и асоциирани членове на Клуба, както помежду им, така и с преподаватели от катедра Политология. Основна цел е сплотяването на студентските организации, които се стремят към получаване на по-добра квалификация в различните социалните науки, в сферата на които работят, както и създаването на предпоставки за съвместни дейности със Студентски клуб на политолога. Желан резултат е да се създадат предпостави за взаимно запознаване с дейностите на организациите и намиране на общи цели между тях. Присъствието на партньори, с които Клуба е имал съвместни дейности, ще допринесе е за иницииране и по-нататъшно реализиране на събития и проекти от полза за младежката общност.

Задачи на проекта:

Задачите на проекта са да бъде направен обзор на дейността на Студентски клуб на политолога, като се отдаде по-голяма важност на: проекта за гражданско образование GO!, предаването на СКП по радио „Реакция”, съвместната работата по проекти с други организации и традиционните срещи с лица от сферата на политиката и политологията. Подчертаване на важността и издигането на престижа на специалност Политология са неизменни задачи, съпътстващи всички гореспоменати.

Целева група:

Целева група на проекта са както настоящи и бивши студенти, така и настоящи и бивши преподаватели от специалност Политология към Софийски университет; Ръководствата на Философски факултет и Ректората; неправителствени организации и фондации, с които Клубът има съвместни дейности. Клубове от Софийски и други университети, опериращи в сферата на социалните науки. Социологически и други агенции, които предоставят възможности за стажове и развитие на студенти по Политология. Целим с дейността си да достигнем до възможно най-много хора, които имат интерес към социологическите и политическите науки. Броя на очакваните гости – 200 души.

График на проекта:

Събитието е планирано да се реализира със сравнително бърз темп, съобразен с очакванията на публиката, като така целим да не изгубим нейното внимание в резултат на дълги панели или речи.
Формалната част цели да придобие характер на интервюта и кратки изложения. С предварително дискутирани теми, както и информация и панели, поднесени от различни модератори с определена доза чувство за хумор.
Официална част – начало 23.03.2018г., 18.30 ч., Аулата на СУ „Св. Климент Охридски“, като всеки панел предвиждаме да бъде с продължителност 15-20 минути. Планирани са 1-2 блиц въпроса към публиката. Събитието трябва да продължи около час, до час и двадесет минути. Откриването ще бъде направено от членове на Управителния съвет на СКП, които ще представят и модератора на първия панел - Василена Цветкова, като участници в него ще бъдат бивши членове на Управителния съвет на Клуба. Преходът към втория панел също ще бъде от членове на УС. Той е под наслов „Минало, настояще и бъдеще“ и в него ше вземе участие Настоятелството на СКП, а панелът ще бъде модериран от Емил Марков – докторант в катедра Политология. Третият панел, модериран от Илия Плачков, ще започне след представяне от страна на членове на УС, като панелът носи заглавието: „Младежкото включване и младежките организации в България”, с участието на експерти от сферата. Закриващите слова ще бъдат последвани от кратък видео поздрав.

Необходими ресурси:

Организацията на събитието ще бъде поета от членове на Студентски клуб на политолога.
Тържествената зала вече е успешно запазена за събитието ни. За официалната част в нея, ще е нужна озвучителна техника и достъп до телевизионните монитори. Приоритетен избор за неформалната част от 20:00 часа е ресторант "Яйцето".
Планирано е да има украса под формата на балони и надпис (фолиеви цифри) + балони с щамповано логото на СКП.
Ще бъдат подготвени листовки "10 години Студентски клуб на политолога" за гостите.

Финансово описание на проекта:

Кетъринг – 900 лв.
Плакати, листовки "10 години Студентски клуб на политолога" и покани - 351 лв.
Украса с балони (пакет фолиеви цифри 2 бр., балони с хелий 30 бр.) – 90 лв.
Балони с печат: 37 лв. за 100 броя (тел.0888 316581)
Рамка за снимки: 20 лв.

Партньори на проекта: