Описание на проекта

Описание на проекта:

ISHA е международна, независима, базирана предимно в Европа, мрежа от студенти по история и близки науки. Целта на организацията е да направи по-лесна възможността за контакт и обмяна на идеи и опит между студенти от различни части на Европа. През 2008 година е основана секция на ISHA в Софийски университет „ Св. Климент Охридски” и нееднократно чрез нея през годините са изпращани представители от студентите на ИФ на семинари и годишни конференции. За времето, в което съществува секцията в София, е била и домакин на две събития на ISHA: есенен семинар през 2010-та, и пролетен през 2014-та. В момента е в процес на организация и нов есенен семинар, който ще се проведе през 2017-та година. ISHA-София продължава да се изявява като активна секция, допринасяща с редица ползи за студентите на ИФ на СУ.
Ползите за българските участници от участие в семинара са в следните направления:
- „Сверяване на часовника”. Възможността ни, като участници да наблюдаваме практиките, които прилагат колегите ни от други европейски университети, по отношение на представяне на тяхното изложение, методиката при изготвянето му и проблемите, над които се акцентира в изследването ни помага да имаме актуална представа за съвременните тенденции в историческите изследвания на европейско ниво.
- Разширяване на перспективата. По време на дискусиите, които водим формално в рамките на работилниците, както и в неформалните разговори, получаваме възможността да открием различни гледни точки по редица проблеми, както и да разберем как теми, свързани с националната ни историография, с които сме емоционално ангажирани, се разглеждат от историците от други държави.
- Развиваме умението си да представяме тезите си пред публика – възможност, която имаме твърде ограничено в рамките на действащата образователна система.
- Упражняваме владеенето на чужд език, какъвто е официалния работен за семинара - английски – ключово за всеки научен изследовател през ХХI век умение.
- Създаваме връзки с преподаватели и студенти от чужди университети, занимаващи се със същите проблеми, с които и ние. Това позволява поддържане на неформална комуникация, обмен на публикации и опит в бъдеще. Предвид факта, че в ISHA участват едни от най-активните и подготвени студенти, то голяма част от тях ще се реализират в научната сфера в бъдеще. Наличието на подобни връзки между български и чужди историци, би било от полза и за университета ни.
- Публикуваме статията, с която участваме в семинара в международното академично издание “Carnival“.

Цели на проекта:

ИЗПРАЩАНЕ НА ДВАМА СТУДЕНТИ ОТ ИФ ЗА УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДЕН СЕМИНАР НА ТЕМА „DIVERSITY AS A MARKER OF THE TEMPORALITY OF THE CITY” В ПАРИЖ, ФРАНЦИЯ.

Задачи на проекта:

Програмата на семинара е построена върху три модула: академичен, културен и развлекателен. В рамките на академичния модул одобрените общо 41 участници от различни европейски държави са разпределени в 5 работилници (уъркшопи). Точното разпределение е достъпно на: http://ishaparis.tumblr.com/post/141949088585/participation-list

Целта на работилниците е всеки един от участниците в тях да направи експозе на определена тема. Не съществуват ограничения относно формата, която участникът ще избере да представи концепцията си. Макар класическият начин, чрез четене от хартиен носител, да не е забранен, поощрява се и използването на по-модерни средства и неконвенционали методи на презентиране. Ефектът, който се преследва, е „важно е съдържанието, а не начинът, по който е опаковано.” Другата голяма цел на всяка една работилница е под ръководството на нейния модератор участниците да намерят пресечните точки в изложенията си и да ги обединят в своето „Финално заключение / Final conclusion”. Така изготвените тези на презентираното по време на семинара се представят пред участниците от останалите работилници на сесия, на която присъстват участниците от всичките 5 работилници.

Друг задължителен компонент на академичния модул съставят организираните лекции на изявени специалисти-лектори от страна на университета-домакин, или от негова партньорска организация.

В рамките на културната програма, по желание, участниците могат да се запознаят с най-значимите музеи и паметници на културата, на територията на града-домакин, в рамките на един ден.

В развлекателния модул участниците имат възможността да обменят идеи и концепции относно темите, свързани със семинара, в неформална обстановка.

Целева група:

Александър Христов
Цветомира Петрова

График на проекта:

Начало на семинара: 31 май, 2016 г.
Край на семинара: 4 юни, 2016 г.
Връщане в София: 5 юни, 2016 г.
Отчет на дейността: 6 юни, 2016

Подробно описание на дейностите: http://ishaparis.tumblr.com/image/139603824900

Необходими ресурси:

Поемане разходите за двупосочни самолетни билети София-Париж на двама студенти от ИФ.

Финансово описание на проекта:

Двупосочeн самолетeн билет София-Париж с Air Serbia: €170/ 333 лв.
Брой участници: двама
Обща стойност: €340 / 665 лв.

Партньори на проекта:

Не.