Описание на проекта

Описание на проекта:

Студенти по медицина от Медицински факултет на СУ „Св. Клименти Охридски“ ще организират Трети фармакометричен семинар за студенти с международно участие. Датите на събитието са 16-17-ти май 2018 година, място: Аула на УБ „Лозенец“, 4 етаж. Семинарът се организира от студенти-медици с интерес към клиничната фармакология и персонализираната терапия и преподаватели от Катедрата по вътрешни болести, фармакология и клинична фармакология, педиатрия, епидемиология, инфекциозни и кожни болести.
Това ще бъде трети поред семинар в рамките на две години: първият – First Pharmacometrics Workshop for Students 2017, 29-30-ти април 2017 г. и вторият – The Second Pharmacometrics Workshop for Students 2017, 2-ри декември 2017 г. бяха добре приети и високо оценени от студенти по медицина и фармация от СУ. На първия фармакометричен семинар лектори на събитието бяха преподаватели по фармакология и клинична фармакология от Медицински факултет на СУ и гост-лектори от Факултета по Химия и Фармация- СУ, а практическата част се водеше от студенти по медицина от МФ-СУ, преминали обучение в Медицинския факултет на Южнокалифорнийския университет в Лос Анджелис (USC), при създателите на програмата BestDose, която асистира на лекари и фармацевти при индивидуализиране на терапията с проблемни лекарства. Същите студенти участваха и в международни семинари и дискусии по темата през октомври 2017 г. в Барселона. След успеха на първия фармакометричен семинар за студенти и поради интереса и настояване на студентите се проведе вторият фармакометричен семинар на 2-ри декември 2017 г., на който теоретичната и практическата част беше представена от студенти по медицина с подкрепата на преподаватели по фармакалогия и клинична фармакология.
След разглеждането на получената обратна връзка от участниците и желанието на организаторите фармакометричният семинар за студенти да се превърне в традиционно ежегодно събитие, организирано от студенти за студенти, за Третото издание на събитието са поканени международни гост-лектори, които са потвърдили участието си и приветвстват идеята да предадат и обменят знания и опит със студенти от България. Това са:
• Проф. д-р Майкъл Нийли:

Michael Neely, MD, MSc, FCP
Director, Laboratory of Applied Pharmacokinetics and Bioinformatics
The Saban Research Institute,
Acting Chief, Division of Infectious Diseases,
Children's Hospital Los Angeles

Associate Professor and Clinical Scholar,
Department of Pediatrics, Keck School of Medicine,
University of Southern California

• Проф. д-р Роджър Джелиф:

Roger Jelliffe MD, FCP, FAAPS
Professor of Medicine Emeritus, University of Southern California School of Medicine, Los Angeles, CA
Founder and Director Emeritus, Laboratory of Applied Pharmacokinetics and Bioinformatics, University of Southern California, Los Angeles, CA
Consultant in Infectious Diseases, Children's Hospital of Los Angeles, Los Angeles, CA, USA

Събитието ще бъде уважено и от:
• Д-р Гелърт Карвали и неговият екип от клиничната лаборатория на Университета Земелвайс в Будапеща

Gellert Karvaly, MD
Department of Laboratory Medicine, Semmelweis University
Budapest, Budapest, Hungary
Работният език на семинара ще бъде английски език и на него ще бъдат поканени студенти по медицина от шестте медицински факултета в страната, докторанти, студенти по фармация, студенти от Биологически факултет и Факултета по химия и фармация на СУ „Св. Климент Охридски“.
Работна програма на сeминара, изпратена от проф. М. Нийли и проф Р. Джелиф:
DAY 1 – 16 May 2018
9:00-10:00 Overview of population modeling
10:00-11:00 Review of pre-workshop tutorial
11:00-12:00 Fitting data to models in Pmetrics
12:00-1:30 LUNCH
1:30-3:00 Details and plotting of Pmetrics objects made during a run
3:00-5:00 Pmetrics modeling hands on exercises
7:00 DINNER

DAY 2 – 17 May 2018
9:00-10:30 Simulating and probability of target attainment with Pmetrics
10:30-12:00 Simulation hands on exercises
12:00-1:30 LUNCH
1:30-2:30 Understanding multiple model Bayesian adaptive control in BestDose
2:30-3:30 BestDose demonstration
3:30-5:00 BestDose hands on exercises
7:00 DINNER

За първи път в България ще се организира такова мероприятие от студенти за студенти. На него студентите ще имат възможност да се срещнат и да присъстват на лекции, водени от световнопризнати експерти, ще могат да участват в дискусии и да работят практически с тях на предвидените упражнения, да задават въпроси и да обменят идеи. Това ще бъде невероятна възможност за участниците да обогатят знанията си, да влязат в крак с най-новото в развитието на индивидуализираната и персонализирана терапия, която е най-предизвикателната цел, поставена пред близкото бъдеще на медицината, основана на доказателства.

Цели на проекта:

1. Чрез подготвената лекционна теоретична част и последваща практическа работа под ръководството на гост-лекторите, да се обогати и разшири хоризонта на знанието на участниците и да се насърчи индивидуалното им развитие и усъвършенстване в областта на индивидуализираната и персонализирана лекартвена терапия.
2. Чрез участието на гост-лектори от Южнокалифорнийския университет да се повиши престижа на Софийски университет и да се затвърди прогреса в развитието на обучението на студентите от най-младия факултет на СУ – Медицински факултет.
3. Чрез организиране на това първо международно студентско събитие в Медицински факултет да се насърчи ентусиазма на студентите и да се мотивират за участие и организиране на подобни инициативи.
4. Принос за системната и устойчива квалифицирана професионална подготовка на участниците – бъдещи лекари и фармацевти.

Задачи на проекта:

1. Проучване на студентския интерес относно темата – чрез провеждане на вече два въвеждащи уъркшопа, чрез анализ на обратните връзки от участниците.
2. Подбор, покана и кореспонденция за уточняване на детайли по събитието с международните гост-лектори.
3. Ангажиране на зала за провеждане на мероприятието и разрешение за осъществяването му.
4. Информирано рекламиране на семинара сред целевата група на проекта, подбор на участниците.
5. Безпроблемно протичане на лекционната и практическата част през двата дни на семинара.

Целева група:

Това са студенти по медицина от шестте медицински факултета в страната, докторанти, студенти по фармация, студенти от Биологически факултет и Факултета по химия и фармация на СУ „Св. Климент Охридски“. Местата ще бъдат ограничени до 80 броя. Кандидатстването ще бъде чрез попълване на регистрационна форма. Изискване към участниците е да имат успешно положен изпит по Фармакология /за студенти медици и фармацевти/. Принципът на подбор ще бъде по реда на регистрация. При освобождаване на място от някой от участниците, ще има лист на чакащи, които ще могат да заемат мястото му.

График на проекта:

1. 29-30-ти април 2017г. и 2-ри декември 2017г. – Провеждане на два въвеждащи семинара.
2. Октомври-декември 2017г. – Подбор, покана и уточняване на детайли относно събитието с чуждестранните лектори.
3. Януари - Февруари 2018г. – Осигуряване на транспорт /самолетни билети/ на чуждестранните лектори и резервация за настаняването им в хотел.
4. Февруари 2018г. – Първо съобщение относно събитието сред студентите.
5. Март 2018г. – Регистрация на участниците.
6. 16 и 17-ти май 2018г. – Трети фармакометричен семинар за студенти с международно участие.

Необходими ресурси:

- Зала за провеждане на събитието и технически лица за апаратурата в залата
- Лица, отговарящи за гост-лекторите, за участниците, за реклама на събитието, за кетъринга
- Покриване на пътни разходи на гост-лекторите /самолетни билети/
- Покриване на дневните разходи на лекторите за три дни
- Покриване на разходите за три нощувки – 15, 16 и 17-ти май 2018г. на двамата гост-лектори
- Разходи за кетъринг на събитието

Финансово описание на проекта:

1. Два самолетни билета:
Лос Анджелис–София–Лос Анджелис: 1900 лв. x 2 = 3800 лв. за два самолетни билета
Пътни разходи ОБЩО: 3800 лв.

2. Три нощувки в хотел за двама лектори:
3х150лв. = 450 лв. – за един лектор
Настаняване ОБЩО: 900 лв.

Общ бюджет: 4700лв.

Партньори на проекта: