Описание на проекта

Описание на проекта:

През новата 2018 г. предстои тържествено отбелязване на 130 –та годишнина на СУ ”Св.Климент Охридски”. Освен това учебната 2017/2018 г. се очертава като знакова в академичното развитие на Факултета по химия и фармация - предстои завършването и дипломирането на Първия випуск магистри по фармация. Вече шеста година ФХФ успешно провежда и надгражда обучението на магистри по фармация и развива научна и изследователска дейност в областта на фармацевтичните науки. В тази връзка създадения от нас ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ, съставен от студенти и докторанти от ФХФ, водени от вътрешното си убеждение, че сме същностна част от Алма Матер, решихме че, чрез организиране на Национална студентска научна конференция по фармацевтични и химически науки, ще дадем своя скромен принос в отбелязването на предстоящите знаменателните събития.

Цели на проекта:

Цел на конференцията ще бъде да се предостави поле за изява за научно-изследователската дейност на студентите и докторантите и място за научен обмен. Идеята около която сме обединени, включва следните елементи: Място на събитието – Факултет по химия и фармация. Време - 19 и 20 Април 2018 г. в 130 Аудитория на ФХФ. Научна програма – Планираме научната програма да бъде представена в два дни, като включва следните панели:
1). Фармакология, токсикология и фармакотерапия;
2). Лекарствени технологии, биофармация и лекарствен анализ;
3). Социална фармация (фармацевтично законодателство, фармакоикономика, фармацевтичен мениджмънт и маркетинг, фармацевтични грижи);
4). Фармакогнозия и фармацевтична химия;
5). Химически науки.

Програмата ще включва научни доклади и постерна сесия. Водещи на конференцията и модератори ще бъдат студенти, като за съучастие ще бъдат поканени и преподаватели. Предвиждаме самостоятелен панел по откриване и приветствия. Ще има и 3 ключови лекции на преподаватели.

Задачи на проекта:

За участие в конференцията ще бъдат поканени студенти от всички фармацевтични и химически (природни) факултети в България, като ще уведомим надлежно, както студентстките им съвети, така също Деканите и Ректорите на съответните висши училища.

Институционално представителство - Изпълнителната агенция по лекарствата ще бъде поканена и ще бъде поискано да участва с информация за задачите на България в условията на Европредседателството. На предварителен етап анонсирахме инициативата пред Български фармацевтичен съюз и Ректора СУ ”Св.Климент Охридски”. Получихме писменото им съгласие Научната конференция да се проведе под техния патронаж, което ще гарантира и институционалност на проявата от висок порядък. Имаме тяхното съгласие на всички материали да бъде поставяно логото на БФС, институционалните символи на СУ ”Св.Климент Охридски”, събитието да бъде промотирано и на техните сайтове и т.н. Планираме да потърсим подкрепа и от национално представените организации на фармацевтичната индустрия - Асоциацията на научноизследователските фармацевтични производители в България (ARPharM); Българската Генерична Фармацевтична Асоциация (БГФармА), асоциации на търговци на едро с лекарства и други. При наличие на съгласие от тяхна страна, в програмата ще бъдат отворени допълнителни панели за институционално представяне и продуктови презентации.

Целева група:

Основната целева група са студентите и докторантите на Факултета по химия и фармация и всички студенти и докторанти в страната, обучаващи се в химически специалности и фармация.

График на проекта:

Възможно най-кратки срокове, но не по-късно от 15 март за винилните платна и 10 април за всички останали материали.

Необходими ресурси:

Партньорство със Студентския съвет на СУ - използване на информационните ресурси на СС и СУ- сайт и facebook страница; съдействие при уведомяването на студентските съвети на другите висши училища. Осигуряване на рекламни платна с лого и инициали на СС по време на конференцията. Използване логото на СС като ключов партньор на събитието. Финансова подкрепа от СС за осигуряване на рекламни материали за събитието. Присъствие на Председателя и членове на СС на церемониите по официалното откриване и закриване на конференцията.

Финансово описание на проекта:

275 броя конферентни чанти с лого на събитието - максимална цена за 1 бр. - 10,00 лв (общо 2750 лв);

350 броя химикалки с лого на събитието - максимална цена за 1 бр. - 1,00 лв (общо 350 лв);

275 броя картонени папки с лого на събитието - максимална цена за 1 бр. - 1,00 лв (общо 275 лв) - по цена от университетско издателство;

300 броя книжки за конференцията - максимална цена за 1 бр. - 2,80 лв. (общо 840 лв.) - по цена от университетско издателство;

275 броя връзки за баджове - максимална цена за 1 бр. - 1,00 лв (общо 275 лв);

рекламни винилни банери (няколко на брой), които ще бъдат позиционирани в сградата на ФХФ и Ректората - максимално разрешена сума: 820 лв

ОБЩА прогнозна максимална сума: 5310 лв. (без ДДС); 6372 лв (с ДДС)

Важно уточнение - ще бъдат заявени възможно най-евтините и приемливи неща, за да бъдат използвани максимално малко разходи. Посочените цени са прогнозни и максимално допустими.

Партньори на проекта:

Патронаж на Председателя на УС на Българския фармацевтичен съюз - проф. Илко Гетов (потвърдено) Патронаж на Ректора на СУ - проф. Анастас Герджиков (потвърдено) Съфинансиране от партньори - осигурени 2 коктейла за 350 души (1 след церемонията по откриване и 1 след церемонията по закриване) и 5 кафе паузи (осигурено) Съфинансиране от партньори - пълна изработка на уеб сайт за събитието (осигурено) Партньорство със Студентски съвет на СУ - реклама и присъствие В момента се преговаря с медии за осигуряване на партньорство, с РФК - София и фирми в областта на фармацията. Екип на Инициативния комитет: 1. Симеон Георгиев - студент по фармация, V курс, член на студентския съвет на СУ, член на АС на СУ 2. Гергана Лазарова - студент по фармация, V курс 3. Стефка Стоянова - студент по фармация, IV курс, председател на Факултетния студентски съвет към ФХФ, член на ФС на ФХФ при СУ 4. Джоана Янчева - студент по фармация, II курс, член на студентския съвет на СУ 5. Стефания Гайдарова - завършил магистър-фармацевт в първия випуск на ФХФ 6. Енрико Алексиев - студент по фармация, V курс 7. Доника Кангалова - студент по фармация, IV курс 8. Ивета Стамболийска - студент по фармация, III курс 9. Дона Далева - студент по фармация, III курс 10. Маргарита Христова - студент по фармация, I курс 11. Антоан Рангелов - докторант 12. Янислав Данчовски - студент специалност "Химия", II курс