Описание на проекта

Описание на проекта:

Участие на отбор на Софийския университет „Св. Климент Охридски” в предварителен кръг на Международното състезание по право European Human Rights Moot Court Competition (EHRMCC).

EHRMCC е състезание по международно право, което представлява симулация на процеса пред Европейския съд по правата на човека. Състезанието се организира ежегодно от ELSA (Европейска асоциация на студентите юристи) в сътрудничество със Съвета на Европа. ЕЛСА е най-голямата организация на студенти по право в Европа, като в нея членуват 43 страни и над 45 000 студенти. Състезанието се провежда за шеста поредна година за втора поредна година отборът на Софийския университет „Св. Климент Охридски” достига до финал и пледира в сградата на Европейския съд по правата на човека към Съвета на Европа в Страсбург пред съдии от Европейския съд по правата на човека и специалисти в областта на защита правата на човека като се класира на престижното второ място след отборът на Украйна, побеждавайки отбори като този на университета Кеймбридж. Състезанието е на английски език.
По съвместна инициатива на ELSA Austria и ELSA Germany се организират предварителни устни кръгове във Грац, Австрия, с цел да се даде на участниците още една възможност да усъвършенстват уменията си преди финалите в Страсбург. Това би било изключително полезно в подготовката на тазгодишния отбор, с оглед високите постижения, които Софийският университет "Св. Климент Охридски" има в това състезание. Важно е добрата работа да бъде продължена, за да се защити престижа на университета.
В допълнение ангажираността на повече студенти в подобни международни състезания, ще доведе до цялостно покачване на правната култура. На студентите се предоставя възможност да работят и да създават контакти в международна среда, както и да пледират пред най-големите международни съдилища пред действащи съдии. Това е изключително мотивиращо и може само да спомогне за по-качественото правно образование в България.

Цели на проекта:

Цел на състезанието е участниците :
1. Да развият правните си знания в сферата на защитата правата на човека, приложението на Европейската конвенция за защита правата на човека, която е част от вътрешното право на България, както и практиката на Европейския съд по правата на човека;
2. Да развият уменията си за изготвяне на писмена защита на дадена позиция по определен казус (аналитични умения, писане на писмена защита на страната на жалбоподателя и на ответника);
3. Да придобият практически опит в решаването на казуси;
4. Да се запознаят с практика и начинът на работа на Европейския съд по правата на човека;
5. Да развият уменията си да изнасят устни пледоарии;
6. Да развият юридическия си английски (при писмените защити и при устните пледоарии);
7. Да придобият практически опит в съдебна зала;
8. Да развият комуникационните си умения и уменията за работа в екип;
9. Да осъществят мултикултурни контакти със студенти от цяла Европа;
10. Да защитят престижа на Софийския университет и да представят България на изключително престижно международно състезание по право;
11. Да придобият ценен опит, който после да прилагат в подготовката на отбора на СУ следващата година при сформиране на отбор, което ще направи проекта устойчив.

Задачи на проекта:

Цел на състезанието е участниците :
1. Да развият правните си знания в сферата на защитата правата на човека, приложението на Европейската конвенция за защита правата на човека, която е част от вътрешното право на България, както и практиката на Европейския съд по правата на човека;
2. Да развият уменията си за изготвяне на писмена защита на дадена позиция по определен казус (аналитични умения, писане на писмена защита на страната на жалбоподателя и на ответника);
3. Да придобият практически опит в решаването на казуси;
4. Да се запознаят с практика и начинът на работа на Европейския съд по правата на човека;
5. Да развият уменията си да изнасят устни пледоарии;
6. Да развият юридическия си английски (при писмените защити и при устните пледоарии);
7. Да придобият практически опит в съдебна зала;
8. Да развият комуникационните си умения и уменията за работа в екип;
9. Да осъществят мултикултурни контакти със студенти от цяла Европа;
10. Да защитят престижа на Софийския университет и да представят България на изключително престижно международно състезание по право;
11. Да придобият ценен опит, който после да прилагат в подготовката на отбора на СУ следващата година при сформиране на отбор, което ще направи проекта устойчив.

Целева група:

Участниците в отбора:
Недко Радков Радев - специалност "Право", факултетен номер 60032
Янита Иванова Джунова - специалност "Право", факултетен номер 59981
Емануил Дамянов Колев - специалност "Право", факултетен номер 59727
Христина Христова Динчева - специалност "Право", факултетен номер 58965

Един от треньорите, участник в по-миналогодишния отбор, стигнали до финал на кръговете в Страсбург:
Христо Василев Пешев - специалност "Право", факултетен номер 59365

График на проекта:

Дата на заминаване от София - 18.01.2017г.
18.01 - пристигане във Грац, Австрия

19.01 - предварителни кръгове на състезанието, като ще се пледира и от сутринта.

20.01 - заминаване от Грац
Дата на пристигане в София - 20.01.2017г.

Необходими ресурси:

1. Такса за двупосочни самолетни билети София – Грац – София за 5 участника – 355 долара 5х355х1.66=2946,5 лева (според https://www.kayak.com/ към 18.12.17г.)
2. Квартирни 80 евро на учасник за ден 80х5= 400 евро = 782,3 лева
3. Дневни пари за разходи по храна и път: 20 евро на участник на ден. Обща сума - 100 евро = 195,5 лева

(съгласно НАРЕДБА ЗА СЛУЖЕБНИТЕ КОМАНДИРОВКИ И СПЕЦИАЛИЗАЦИИ В ЧУЖБИНА и Приложение 2 към Наредбата)

ОБЩО: 3925 лв.

Финансово описание на проекта:

Няма такса за участие. Финансовото описание на проекта включва необходимите средства, за които се кандидатства с проект към СС.

Партньори на проекта:

На национално ниво партньор е Сдружение за международни състезания по право, което съдейства за разпространяване на информация за състезанието сред своите членове, съвместно с “ЕЛСА България” На международно ниво партньори са ELSA Austria и ELSA Germany, които организират съвместно настоящите предварителни кръгове. Няма съфинансиране.