Описание на проекта

Описание на проекта:

Футболен турнир на СУ „Св. Климент Охридски“ – Коледеун футболен турнир 2017 е аматьорски турнир по минифутбол. Ще се проведе както между отбори на Софийския университет, така и между отбори от други университети в страната. В миналогодишното издание на турнира се включиха отбори на УАСГ , УНСС и ПУ. Тази година очакваме разширяване на турнира.

Цели на проекта:

1. Насърчава и разширява възможностите на студентите за социално развитие и приобщаване помежду им.
2. Развива спортната култура на студентите и промотира спортния дух между тях.
3. Изгражда взаимоотношения между студентите както на терена, така и извън него.
4. Мотивира студентите да развиват спортни дейности в университета.
5. Насърчава студентската мобилност и кооперация между различни Университети
6. Утвърждава като традиция турнира в университета, като изгражда неговото лице и бранд.
7. Насърчаване на доброволческата дейност в спорта.
8. Предоставя възможност на студентите да се забавляват.

Задачи на проекта:

1. Организиране
1.1 Събиране на екип
1.2 Оформяне на концепция
1.4 Осигуряване на бюджет
1.5 Подготовка на уебсайт
2.Разпространение
2.1 Разпространение сред студенти
2.2 Разпространение сред организации и институции
3.Провеждане
3.1 Подготовка и провеждане на технически конференции
3.2 Изготвяне на графици за провеждане
3.3 Запазване на игрища
3.4 Осигуряване на съдии
3.5 Осигуряване на делегати
3.6 Администрация

Целева група:

Целевата група е всички студенти от СУ "Св. Климент Охридски". Представителни отбори на ПУ "Паисий Хилендарски" и други университети от София и страната.

График на проекта:

до 16.12.2017г. - кандидатстване
16.12.2017г - 1ви кръг - турнир между студентите от СУ
17.12.2017г - 2ри кръг - турнир между студентите от СУ, ПУ, УАСГ и др.
18.12.2017г - финал - демонстративен мач срещу преподаватели и финал

Необходими ресурси:

Комуникационни канали на СС с цел разпространение на събитието
Човешки ресурс за подпомагане на организацията
Финансов ресурс за обезпечение на турнира
- съдии
- медицинско лице
- купи и награди
- игрища

Финансово описание на проекта:

Финансово описание
10 игрални часа за първи кръг по 70 лв на час за закрито игрище = 700 лв.
10 игрални часа за втори кръг по 70 лв. на час за закрито игрище = 700 лв.
5. игрални часа за финалите по 70 лв. на час за закритор игрище = 350 лв.
Общо таван: 1750 лв (без ДДС)

Партньори на проекта:

Съфинансиране ще има от останалите Студентски съвет, които подкрепят инициативата. ПУ - награди , купи и топки. Надяваме се да се присъединят и останалите Студентски съветим, които да заплатят съдиите и медицинските лица