Описание на проекта

Описание на проекта:

Уеб платформата на Клуб на юриста „Теодор Пиперков“ е необходима на организацията за да продължи тя още по-ефективно своята дейност. В нея ще се публикува информация за предстоящи лекции, дискусии, семинари и обучения организирани от Клуба, видео и материали от различни проекти в които е партньор организацията, новини свързани с възможности за участие в състезания, стажове, летни училища и др. Ще бъде поместена и галерия със снимки от организираните от Клуба мероприятия.

Цели на проекта:

Проектът цели :
– да подпомогне активната дейност на студентите от Клуб на юриста „Теодор Пиперков“
– да улесни студентите по право в откриването на информация за предстоящи лекции, дискусии, семинари, обучения, състезания, стажове и др.
– да информира обществото за мащабната извънучебна дейност на студентите от Юридическия факултет
– да насочва студентите към полезни и достъпни онлайн материали

Задачи на проекта:

Основните задачи на проекта ще бъдат да се установи връзка с уеб дизайнер, да се подготви, коригира и публикува съдържанието на платформата.

Целева група:

Целева група на проекта са студентите по право в Юридическия факултет, както и преподаватели и външни лица, които се интересуват от дейността на Клуба.

График на проекта:

От 20 ноември до 1 декември – изработка на заданието за създаване на уеб платформа по описание на упраителния съвет на Клуб на юриста „Теодор Пиперков“

Необходими ресурси:

Необходимите ресурси включват:
– Заплащане на уеб дизайнер

Финансово описание на проекта:

– 1250лв. – за създаване на достъпна онлайн платформа по задание и със спецификите определени от Управителния съвет на Клуб на юриста „Теодор Пиперков“

Партньори на проекта:

Няма