Описание на проекта

Описание на проекта:

International Legal Events е ежегоден студентски проект, в рамките на който два пъти годишно студентската организация Клуб на юриста „Теодор Пиперков“ ще организира събития (семинари, лекции, обучения), водени от лектори от чужбина, доказани специалисти по право. Идеята на проекта е да постигне обмен на знания, какъвто в момента не е напълно достъпен за студентите по право в рамките на университета. Чуждестранни лектори в момента посещават България единствено с помощта на частни дарители – различни фондации, или със средства на преподаватели и студенти от СУ.

С усилията на студентите от Клуб на юриста „Теодор Пиперков“ и преподавателя по облигационно право ас. Димитър Стоименов, успяхме да организираме първия подобен семинар с проф. Кристиан фон Бар от Оснабрюкския университет (Германия), един от най-изтъкнатите европейски специалисти в областта на гражданското право.

Гостуването на подобни специалисти в България предоставя уникална възможност за студентите от Юридическия факултет да придобият познания, които ще им помогнат да се превърнат в истински компетентни и обществено отговорни юристи. Като клуб, занимаващ се вече 3 години с подобна дейност, сме свидетели на все по-големия стремеж на студентите по право да участват в извънучебни семинари, лекции, състезания и обучения.

Цели на проекта:

Проектът цели :
– да повиши престижа на Софийски университет и Студентския съвет, осигуряващ подкрепа на проекта;
– да развие ефективността на учебната среда в Юридическия факултет;
– да създаде нови възможности и да предостави нови знания на студентите по право, участващи в него;
– да подпомага обучението на младите юристи;
– да допринесе дългосрочно за създаването на едно по-сигурно и справедливо общество.

Задачи на проекта:

Основните задачи на проекта ще бъдат преговорите с чуждестранни специалисти, организирането на тяхното пътуване, организирането на събитията в рамките на Софийския университет. Ефектът от изпълнените задачи ще бъде успешното провеждане на събития с участието на чуждестранни лектори и тяхната посещаемост от студенти на Юридическия факултет.

Целева група:

Целева група на проекта са студентите и докторантите от Юридическия факултет на Софийския университет.

График на проекта:

От 1 септември до 1 ноември – да се планира посещението на чуждестранен лектор, доказан специалист в областта на правото.
От 1 ноември до 1 февруари – да се организира и проведе събитието.
От 1 януари до 1 март – да се планира посещението на втори чуждестранен лектор, доказан специалист в областта на правото.
От 1 март до 1 юни – да се организира и проведе събитието.

Необходими ресурси:

Необходимите ресурси включват:
- Осигуряване на зала за провеждане на събитията
- Подбор на 4 отговорници за всяко събитие
- Покриване на пътните разходи за лекторите (самолетни билети)
- Покриване на дневните разходи за три дни лекторите
- Покриване на разходите за три нощувки на лекторите в хотел (поне 4 звезди, на комуникативно място в центъра на гр.София)
- Разходи за организиране на кетъринг за събитията

Финансово описание на проекта:

Събитие №1
– Самолетни билети (отиване-връщане) за лектор на събитие 1= 1200лв.
– Заплащане на дневни разходи за три дни за лектор на събитие 1– 3х100лв = 300 лв.
– Заплащане на три нощувки в България на лектор за събитие 1 – 3х230лв. = 690лв.
– Разходи за организиране на кетъринг на събитие 1 – 500лв.
Събитие №2
– Самолетни билети (отиване-връщане) за лектор на събитие 2= 1200лв.
– Заплащане на дневни разходи за три дни за лектор на събитие 2– 3х100лв = 300 лв.
– Заплащане на три нощувки в България на лектор за събитие 2 – 3х230лв. = 690лв.
– Разходи за организиране на кетъринг на събитие 2 – 750лв.

Партньори на проекта: