Описание на проекта

Описание на проекта:

За втора година се организира Международен Биомедицински конгрес за студенти в периода 17-19 ноември в София ТехПарк. Събитието е единственото правено досега, което съчетава в едно - лекции от водещи медицински специалисти от страната и чужбина, над 50 вида атрактивни уъркшопа, възможност за представяне на научна разработка пред колеги от цял свят, участие в Медицинска универсиада. Конгресът е страхотна възможност за студентите от Медицински факултет, които се занимават и с научна работа, да представят и да бъдат оценени техните усилия, да се стимулира желанието им за научна дейност, да намерят съмишленици и да обменят опит с колеги от други държави. При по-голяма обща бройка участници, т.нар. групово участие на конгреса, любезните организатори на конгреса правят отстъпка от таксата за участие. Проектът е да се финансира участието на 30 студента от МФ на СУ на Втория Международен Биомедицински конгрес в София, където студентите ще представят не само личния си научен труд, но и ще бъдат лицето на Медицински факултет и Софийски университет.

Цели на проекта:

- участие на 30 студента от МФ-СУ на Втория Международен Биомедицински конгрес
- създаване на единна общност между студентите от Медицински факултет на СУ и Медицински университет - София с идея за съвместни проекти заедно
- популяризиране и затвърждаване името на Софийски университет сред студенти от университети от страната и чужбина като най-старото учебно заведение, в което се обучават студенти с голям интерес към научно-изследователската дейност

Задачи на проекта:

- подготовка на студентите за участие в конгреса
- посещение на конгреса- на лекциите, уъркшопите и всички дейности, свързани с него

Целева група:

30 студента от Медицински факултет на СУ

График на проекта:

- 20 октомври 2017г. представяне на конгреса пред студенти от МФ от организаторите
- до 6 ноември 2017г. регистрация на участниците в конгреса
- до 13 ноември 2017г. плащане на таксите
- 17-19.2017г. - провеждане на самия конгрес

Необходими ресурси:

финансови

Финансово описание на проекта:

30 евро такса за участие
30 такси по 30 евро = 900 евро

Партньори на проекта:

''Spas Kerimov <president@ibc-sofia.org> To venetad@yahoo.com Oct 26 at 1:07 PM Уважаеми г-не/г-жо, Екипът на IBCS получи и разгледа Вашето запитване. С радост искаме да Ви съобщим, че удовлетворяваме Вашето желание за групово участие в конгреса. Поради големият брой участници от Ваша страна, Ви предлагаме специална такса участие, представляваща 20€ намаление от редовната такса. Така ще може да станете част от иновативното ни събитие само срещу заплащане на 30€. Очакаваме Ви на 17.11, в София ТехПарк, за да открием IBCS 2017 заедно! С уважение, Spas Kerimov President of IBCS President of ASE Chairman of Scientific Commission Students Council, Medical University - Sofia" 'Spas Kerimov <president@ibc-sofia.org> To venetad@yahoo.com Oct 26 at 11:20 PM Уважами г-не/г-жо Екипът на IBCS получи Вашата кандидатура за групово участие - 30 души. Сумарната такса участие е в размер на: 30 x 30€ = 900€ Може да заплатите таксата участие до 13.11.17 (понеделник) с банкова информация: Асоциация на Студентите Изследователи / Association of Students Explorers, Sofia 1303, bul. Slivnica 146 IBAN: BG45TEXI95451004500500 BIC: TEXIBGSF Bank: Texim Bank С уважение, Spas Kerimov President of IBCS President of ASE Chairman of Scientific Commission, Students Council, Medical University - Sofia'