Описание на проекта

Описание на проекта:

Деца, лишени от родителски грижи, изработват картички, които продават, за да закупят коледни подаръци на деца от СОС детски селища. Децата от СОС – Детски селища подготвят културна програма , заедно с деца, растящи в нормална семейна среда и професионални актьори и таньори. Програмата се реализира с участието на Софийска опера и балет.

Цели на проекта:

Проектът има за цел да социализира деца от СОС детски селища и да им предостави възможност да общуват с деца, растящи в нормална семейна среда, посредством културата. Изгражда се културна обстановка, в която децата се запознават с актьори, режисьори, гримьори и стилисти и стават част от театралната постановка.

Задачи на проекта:

Да ангажира младите студенти от педагогическите специалност в теренна работа с деца.
Да възпита в тях чувство на социална ангажираност.

Целева група:

Основната целева група, която ще изпълнява целите на програмата са студенти от педагогически профил.

График на проекта:

30.10.2017 – 05.11.2017г. – организационна работа
20.11.2017 – посещение на СОС Детски селища – Велико Търново
09.12.2017 – Театрална постановка и награждаване на децата

Необходими ресурси:

За организирането на проекта и неговото рекламиране , е нужно разпечатването на 2 000 информационни дипляни.
За посещението на СОС-Детски селища – транспортни разходи в размер на 350 лева + 100 лв. командировъчни разходи.
Човешки: между 5 и 10 студента.

Финансово описание на проекта:

Материално техническо обезпечаване – подсигурено от ННЕК-ЮНЕСКО
Награден фонд (два лаптопа, 50 луксозни детски издания за детския театър) – подсигурен – подсигурен от ННЕК-ЮНЕСКО
Заплащане наем зала в Софийска опера и балет – подсигурен от ННЕК-ЮНЕСКО
Заплащане на билети за децата – 50 бр + 50 бр. билети за учители, родители – подсигурени от Софийска опера и балет

Кандидатства пред Студентски съвет на Софийски университет за:
Разходи за разпечатване на 2 000 бр.информационна дипляна – нужна сума от 400 лв.-
Разходи за транспорт и командировъчни – 450 лв.

Партньори на проекта:

Софийска опера и балет Национален клуб ЮНЕСКО