Описание на проекта

Описание на проекта:

ННЕКК-ЮНЕСКО в партньорство с Ректората на Софийски университет, Център за подводна археология - България, Български морски флот и Национална асоциация по подводна дейност организират курс по придобиване на умения по научна подводна дейност и сертифецирането им в 3 категории - Леководолазна дейност, научна водолазна дейност и подводна археология.

Цели на проекта:

Проектът има за цел да подготви тясно профилирани специалисти в сферата на научната подводна дейност, конкретно "научна фотография" и "подводна археология".

Задачи на проекта:

Проектът ще се изпълнява в три етапа:
Етап 1:Теоретична и практическа подготовка по леководолазна дейност. Етапът стартира на 18.11.2017г. и се състои от теоретична и практическа част в рамките на 40 астрономически часа. Той е задължителен за допускане до следващият етап от обучението, а именно "Научна подводна дейност" . Курсът завършва с теоретиен изпит в открити води през месец май 2018 г.
Етап 2 Научна подводна дейност - курсът дава практически и теоретични познания за извършването на научни дейности в открити води на дълбочина под 22 метра под морското равнище. Той има за цел да подготви студентите в асистентски умения при извършването на различни научни дейности под ръководството на научен ръководител. Етапът включва 60 часа теоретична подготовка и 20 часа практически занятия в открита морска вода.
Етап 3 Подготовка по специализация за "Подвоодна археология" - Курсът ще се води от български и чуждестрани преподаватели по археология и история. Той е с времетраене 7 календарни дни.
След завършването на курсът, студентите ще получат сертификат от ННЕК-ЮНЕСКО за придобитите умения, както и членска карта на Световната организация по подводна дейност, със сертификат "PADI".

Целева група:

Студенти и докторанти, в хуманитарни специалности.

График на проекта:

Етап 1: Курс по "Леководолазна подводна дейност"
Период на обучение: 18.11.2017 до 17.12.2017г. - гр. София
Етап 2: Курс "Научна подводна дейност"
Период на обучение: 15.05.2018 - 30.05.2018г. - гр. Китен
Етап 3: "Курс "Подводна археология"
Период на обучение: 01.06.2018 - 10.06.2018 - гр. Созопол

Необходими ресурси:

Таксата за участие в 3-те етапа на проекта е 2 840 лв., като от тях е 2460 лв. са намерени. Общият брой на студентите от Софийски университет, удобрени за участие в проекта са 26 студенти.

Финансово описание на проекта:

Необходима е сумата за заплащането в разликата за такса участие в размер на 26 студенти х 380 лв/студент = 9 880 лв.

Партньори на проекта:

Партньори: 1. Български морски флот - материални дарения , изразяващи се в гориво, плавателен съд и екипаж 2. Частни лица - финансови дарения, покриващи основна част от таксите за курса 3. Юридически лица - материални дарения, изразяващи се в предоставянето на екипировка за извършване на подводна дейност.