Описание на проекта

Описание на проекта:

Участие на студенти от Биологически факултет на Софийски университет и представяне на проект на тема “Моделиране биосъвместимостта на колагенови нанокомпозитни материали за медицинско приложение.” във второто издание на International Biomedical Congress, който ще се проведе в София, България между 17 и 19 Ноември 2017 година.

В екипа на проекта участват:
1. Александрина Нешева Нешева – Фак, №10710
2. Габриела Георгиева Радулова – Фак, №10736
3. Александра Юлиянова Атанасова – Фак, №10676
4. Радина Веселинова Пенчева – Фак, №20594
5. Стефан Емилов Георгиев – Фак, №10704
6. Стефан Юриев Цонев – Фак, №10698
7. Яна Илиева Пенкова – Фак, №78696
8. Любомира Георгиева Иванова – Фак, №10775
9. Катя Стоянова Минкова – Фак, №10747
10. Ася Асенова Николова – Фак, №10748
11. Георги Павлов Андонов – Фак, №10711
12. Лидия Стоянова Иванова – Фак, №10751
13. Сиана Методиева Петличка – Фак, №10738
14. Савина Дамянова Георгиева – Фак, №10739
15. София Ивелинова Иванова – Фак, №10647
16. Денис Олег Петров – Фак, №10660
17. Александра Олегова Цонкова – Фак, №10661
18. Валентина Лазарова – Фак, №850169
19. Чавдар Деянов Стоев – 7Фак, №8658
20. Микаела Красимирова Станчева – Фак, №10737
21. Светослав Цветомиров Чекелев – Фак, №10663
22. Ивелина Емилова Голдщайн – Фак, №10654
23. Марина Валентинова Николова – Фак, №10581
24. Деян Мони Монов – Фак, №10702
25. Цвета Иванова Цанова – Фак, №10758
26. Ива Стоянова Руменова – Фак, №10742
27. Виктория Христова Ангелова – Фак, №10701
28. Кремена Светлинова Дечева – Фак, №10706
29. Магдалена Христова Николова - Фак, №10715
30. Радина Димитрова Карастоянова - Фак, №10699

Проектът на Александрина Нешева е на тема “Моделиране биосъвместимостта на колагенови нанокомпозитни материали за медицинско приложение.” Колагеновите нанокомпозитни материали са обработени със сребърни йони и притежават силен антибактериален и цитотоксичен ефект. Използвани са растителни екстракти, които подобряват биосъвместимостта на материала и прават възможна употребата му в следоперативно възстановяване на пациенти. Моделираният нанокомпозит може да се използва за изработка на кожни подложки при затваряне на рани като предпазва от бактериални инфекции и спомага за бързо зарастване на тъканта. Приложение намира и като покривна повърхност на катетри и метални импланти.

Цели на проекта:

Да се представят получените резултати от експерименталната част на проекта “Моделиране биосъвместимостта на колагенови нанокомпозитни материали за медицинско приложение.” на второто издание на International Biomedical Congress of Sofia, където да бъдат обсъдени и критикувани от водещи специалисти в областта на медицината и медицинските науки. Участието в конгреса ще бъде от голяма полза и за насочването на бъдещата работа на екипа студенти по проекта.
Конгресът ще спомогне за популяризирането на биологията като наука на Новото време и Биологическия факултет към Софийски университет “Св. Климент Охридски” като средище за експериментиране с нови продукти и развитие на изследователска дейност.

За студентката Александрина Нешева Нешева събитието ще спомогне за развитието на нейните презентационни умения и за установяването на полезни контакти между нея и специалисти в областта.

Задачи на проекта:

1.Оказване на финансова подкрепа чрез финансиране на таксата за участие в International Biomedical Congress of Sofia на участниците.
2.Изготвяне на научен постер с резюме на резултатите и проведените изследвания по проекта.
3.Изготвяне на презентация на изследванията и резултатите. Споменатите довършителни задачи ще бъдат изпълнени в срок до началото на месец ноември 2017г.. Подготвените материали ще бъдат представени на постерните сесии на конгреса.

Целева група:

Студентката Александрина Нешева Нешева, участваща като активен участник, заедно с екипа от студенти и специалисти в областта на Молекулярната биология и Биотехнологиите.

График на проекта:

Конгресът започва на 17.11.2017 г. , като продължителността му е три дни, тоест до 19.11.2017 г.

Необходими ресурси:

За осъществяване на проекта е необходимо покриване на финансовите разноски по участието в конференцията на всички студенти, участващи пряко или косвено в осъществяване на проекта.

Любезно молим Студентски съвет при Софийски университет “Св. Климент Охридски” за максимално бърз отговор по възможност, за да може екипът да съгласува действията си с организационния комитет на конгреса.

Финансово описание на проекта:

Таксите за участие на International Biomedical Congress of Sofia, които са на стойност от по 20 € (39,175 лв.), тоест 600 € (1 174,05627 лв.) обща сума.
Таван на проекта: 600 € (1 174,05627 лв.)

Партньори на проекта:

Към момента няма партньори и съфинансиране. Проведена е официална кореспонденция с комитета на IBMC Sofia, които предлагат на студентите ни преференциална такса за участие в конференцията.

Файлове: