Описание на проекта

Описание на проекта:

С този конкурс, посветен на юбилея на Пенчо Славейков - 150 години от раждането на автора, искаме да се постави началото на поредица инициативи, обединени под названието „ФотоФилология”. Чрез този конкурс студентите от Факултета по славянски филологии ще могат да правят връзка между литература и образ. Какво имаме предвид? Уникалната възможност по зададено литературно произведение, студентите да правят адаптирани снимки към него. Всяко литературно произведение на даден автор ще се избира на базата на годишнина от раждането или смъртта на автора. Студентите ще могат да изразят чрез снимка какво точно създава като образ дадения текст в съзнанието им, когато го четат. За тази цел студентите са ограничени в рамките на един текст, макар и той да бъде част от сборник, както е в този случай. Всеки трябва да избере един текст от сборника и да направи снимка към него.
Въпреки че накрая ще бъде излъчена една снимка – победител, наред с всичко това, ще бъде обявена изложба, на която да бъдат показани снимките на всички участници, за да може да се уважи труда на всеки един от тях. Всеки от желаещите да покажат възможностите и знанията си в сферата на фотографията и литературата ще положат неимоверни усилия, за да се представят добре и ние смятаме, че всеки един от тях заслужава да бъде уважен за това. Също така, ще използваме възможността да се публикуват на сайтовете на факултета за електронно обучение.

Цели на проекта:

С този конкурс Факултетния студентски съвет иска да мотивира и да разбуди умовете на студентите от Факултета по славянски филологии. Съчетаването на две области – фотография и литература, ще събуди интереса на по-голямата част от филолозите, защото след кратко неформално проучване установихме, че има голям процент от студентите във Факултета, които се занимават с фотография било то като хоби или професионално. Целта е да се зароди и желание за разбиране на литературата, не само като текст, който трябва да бъде прочетен. Искаме да създадем чувство на разбиране на текста, на осъзнаване на неговото послание и достигането до същността му. Смятаме, че това ще допринесе за бъдещите познания на студентите в областта на литературата и ще им подпомогне визуализирането на текстове и за напред, което от своя страна води до по-лесно възприемане на всякакъв вид текст по-нататък.

Задачи на проекта:

Датата на раждане на втора е 27. 04. 1866 година. Тъй като на 27. 04. 2016 година се навършват 150 години от рождението, вече е започнала подготовка за реализиране на конкурса. Първо се изготви регламент(прикачен файл), който включва в себе си:
 Критерии
 Правила
 Първи кръг
 Втори кръг

Също така се сформира жури, което да оценява снимките и да излъчи най-добрата от всички. То се състой от – Атанас Нейчев, д-р Яница Радева, проф. Николай Чернокожев. Ще се цели то да бъде обективно, да оцени равностойно всички снимки и на базата на правилата и изискванията, показвайки много добре сборника, да стигне до единодушно решение коя е достойна да бъде излъчена като най-добра.
Още: Поставиха се дати, в които участниците могат да работят и да изпратят снимките си и да бъдат оценени след това.
По желание се определиха и помощници от ФСС към ФСлФ, които да подпомогнат бързо и стегнато изпълнение на задачите, включващи запазване на място, в което да се поведе изложбата, предоставяне на информацията за конкурса в Деканата и други.

Целева група:

Хората, до които искаме да достигне този конкурс са студентите във ФСлФ. Те ще бъдат участниците, но и наблюдателите в този процес. Тъй като една от основните причини за включването на изложба на края на конкурса бе да уважим труда на всички, които са участвали в него, другата такава бе всички тези снимки да се видят от колкото се може повече хора. Така че, освен студентите от факултета, които не са участвали ще могат да дойдат и да наблюдават творчеството на колегите си, така и студентите от останалите факултети, които имат интерес, ще могат да се присъединят и да се порадват на резултата от съчетанието от литература и фотография.

График на проекта:

Конкурсът – от началото на пускане на регламента до края, ще се състой в рамките на един месец. Това са датите, които сме заложили като срокове:
- 27.03 – 25.04.2016 г. – Срок за изпращане на снимките от всеки един участник
- 27.04.2016 г. – Ден на журиране
Това са рамките, които сме си поставили и смятаме, че времето е достатъчно, за да може участниците да изберат творба, да работят върху нея, да създават снимки и да покажат най-доброто от себе си.

Необходими ресурси:

Най-вече човешки ресурси. Ще се надяваме на активното участие от страна на студентите, които да се включат и като участници и след това като наблюдатели. Радваме се и на помощта на преподаватели, които се зарадваха на инициативата и бяха оптимистични като споделиха с нас, че ще има интерес към нея. В крайна сметка, за да се реализира конкретна инициатива, най-необходимият и ценен ресурс за това е човешкият.

Финансово описание на проекта:

Предвижда се награда за най-добра снимка. Победителят ще бъде един и поради тази причина, сметнахме за добре наградата да бъде по-голяма.
Награда за първо място:

-100 лева

В нашите представи това е една мотивираща награда. Тя има за цел наистина да поощри най-добре представилия се и да го мотивира да бъде активен и в следващите организирани конкурси. Като в същото време не оставя на заден план и останалите участници. Те ще имат повече желание и ще проявяват повече упоритост да са следващите, които да бъдат оценени като най-добре представили се.

Партньори на проекта:

На този етап нямаме партньори, с които да работим, както и съфинансиране. Тъй като това е първият проект, който правим, се обръщаме към вас за финансова помощ, като за напред ще се постараем да намерим и партньори, които да ни подпомагат, защото наистина смятаме, че конкурс като този си заслужава.

Файлове: