Описание на проекта

Описание на проекта:

“Be The Devil’s Advocate Workshop” се проведе за първи път през ноември 2016 г. по идея на бивши и настоящи възпитаници на Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“, които искаха да покажат на състудентите си какво представляват състезанията по право и колко полезни могат да бъдат те за развитието на практически умения у младите юристи. Опирайки се положителния опит от това първо издание, тази година организираме втори уъркшоп, с идеята да затвърдим проекта като ежегодно събитие.

“Be The Devil’s Advocate Workshop” се състои в серия от лекции, практически упражнения и презентации, които се провеждат в СУ в рамките на два уикенда в началото на месец ноември. Семинарите ще се водят от действащи адвокати и участници от различни moot court състезания и ще се съсредоточават върху техники за проучване, писане и пледиране.

Участници в уъркшопа ще бъдат 32-ма студенти по право от СУ „Св. Климент Охридски“, УНСС и НБУ, избрани след подбор на базата на онлайн анкета. За целите на уъркшопа, студентите ще бъдат разделени в 8 четиричленни отбора и ще имат възможност да работят заедно върху специално измислен казус от сферата на международното публично право. В последния ден на уъркшопа участниците ще покажат наученото на практика, като разиграят мини moot court състезание, пледирайки от позициите на ищец и ответник.

Цели на проекта:

1. Обогатяване на подготовката на студентите по право чрез серия практически занимания.
2. Популяризиране на състезанията по право.
3. Насърчаване на междууниверситетската комуникация.

Задачи на проекта:

1. Студентите по право да придобият умения за: извършване на правни проучвания, изграждане на правна аргументация, съставяне на писмена защита, пледиране в съдебна зала и работа в екип.
2. Студентите по право да научат повече за международното публично право.
3. Студентите по право да се запознаят с възможностите за участие, особеностите на провеждане и ползите от различни състезания по право, в които българските юридически факултети вече имат утвърдени традиции.
4. Студентите по право да изградят мрежа от познанства, работейки заедно със свои колеги от други университети.

Целева група:

Студенти по право и международни отношения.

График на проекта:

Предварителни дейности:
09.10. – 26.10.2017 г. – студентите кандидатстват за участие чрез онлайн форма;
26.10. – 29.10.2017 г. – подбор на 32-ма участници измежду кандидатствалите студенти.

Провеждане:
04.11.2017 г. – откриване на уъркшопа, разделяне на студентите по отбори, тиймбилдинг игра, първи лекционен модул;
05.11.2017 г. – втори и трети лекционен модул;
11.11.2017 г. – публична лекция и/или прожекция на филм за състезанието Phillip C. Jessup International Moot Court Competition; четвърти лекционен модул;
12.11.2017 г. – провеждане на мини състезание между отборите в залите на ВКС, награждаване на победителите, закриване на уъркшопа.

Необходими ресурси:

1. рекламни плакати на уъркшопа – формат A4 – 20 бр.
2. рекламни плакати на лекцията и/или филма – формат A4 – 20 бр.
3. баджове – 40 бр.
4. дипломи за участие – 40 бр.
5. папки на Студентски съвет – 50 бр.
6. тефтери на Студентски съвет - 50 бр.
7. химикали на Студентски съвет – 50 бр.
8. финансови ресурси за:
a. редизайн на миналогодишните рекламни материали, за да могат да бъдат използвани за настоящето издание на уъркшопа;
b. принтиране на материали за участници и треньори (напр. казус и свързани материали, програма и важна информация, анкетна карта) – 40 бр. по 10 листа/комплект;
c. фотографско заснемане на мини състезанието

Финансово описание на проекта:

300-500 лв.

Партньори на проекта:

Сиби и Сиела