Описание на проекта

Описание на проекта:

iGEM (International Genetically Engineered Machines) е най-голямото в света международно студентско състезание по синтетична биология. Регламентът му изисква изготвяне на реален научен проект от участниците. Този проект трябва да е фокусиран върху актуален проблем. Той трябва да е полезен както за науката, така и за обществото. Благодарение на това, iGEM е една отлична стартова платформа за развитие на науката в България и една от малкото възможности за изява на младите умове от България на световната сцена.
С разработването на проекта си, участниците трупат опит в различни области: работа в реална лабораторна среда, подобряване на умения в областта на генното инженерство, работа с високотехнологична апаратура, запознаване с научна литература и придобиване на нови знания. Провежданите семинари позволяват на участниците да изградят своите презентационни умения. Най-важното качество, което се изгражда в студентите е работата в екип.
Задължително условие за участие в iGEM е провеждането на социални кампании. Чрез тях участниците популизират науката и предават своя ентусиазъм на хора от всички възрастови групи.
Финалът на състезанието, така нареченото „Голямо Джамборе“, ще се проведе от 09.11 до 13.11 в Бостън, щата Масачузец (САЩ). Там всички отбори изнасят презентации и представят постери за разработените от тях научни проекти. Участниците имат уникалната възможност да се срещнат и запознаят със световно известни учени, нобелови лауреати, лидери от водещи световни компании, търговци, бизнесмени, политици и много други хора с разнообразни интереси в различни области, да обменят знания и опит. Там е и мястото, където СУ може да бъде предствен така, както заслужава - редом с най-големите и известни световни университети.
За втора поредна година, България има отбор-участник в iGEM, като СУ е представен от четирима студенти – Илка Цветкова, Габриела Виячева, Калина Кукова и Стиляна Панова. Те имат възможност да се борят за най-високото отличие – златен медал.
В хода на досегашната си работа, iGEM отборът успя да постигне много, благодарение на партньорството на СС на СУ. Беше успешно развит научен проект, базиран на наскоро откритата и набрала популярност система CRISPR/Cas9. Отборът участва и организира голям брой събития (Аз, инженерът, София фестивал на науката, FISSION фестивал на науката в Американския колеж, Европейска нощ на учените 2017 и др.), като на всяко от тях щандът и презентациите му се радваха на голям интерес. Участниците активно използваха тези възможности за промотиране на СУ и на дейността на СС като наш основен партньор сред хора от всички възрасти. Материалите, предоставени от iGEM, бяха използвани при изработването на две дипломни работи на студенти от СУ, които бяха оценени с отлична оценка. Допълнително са разработени проекти за дипломни работи на участниците от тазгодишния отбор. Интересни конструкти, създадени от iGEM лаборатории от цял свят, бяха представени на студентите от Биологически факултет на СУ. Бяха проведени разговори с преподаватели от катедра Генетика на БФ и в резултат представените от отбора материали ще бъдат интегрирани в циклите с упражнения на четири специалности. По този начин, оказаната до момента помощ от СС допринесе за подобряване обучението на голям брой студенти. Също така, новият ни проект ще позволи да бъде елиминирана употребата на вредни лъчения и токсични химични мутагени в БФ. Така безопасността на учебния процес ще бъде значително повишена, без от това да пострада качеството му.
Миналогодишният отбор успя да замине, да представи своя проект и да се завърне достойно в България с бронзово отличие благодарение на помощта на СС на СУ. Студентите ни показаха, че с цената на много усилия, може да се постигне крайната цел – промяна към едно по-будно младо общество. Техният успех беше мотивация за нас, новите участници, които с нетърпение очаквахме сформирането на тазгодишния отбор. Нашата основна цел е да продължим тази добра за младите учени инициатива, като надградим постигнантото и дадем тласък за реализацията на студентите на СУ в България. При многобройните планирани медийни участия, публични изяви и кампании, ще изкажем своите благодарности към СС, както и ще представим нашата Алма матер в отлична светлина. Също както миналата година, ние ще удържим на своите обещания и ще бъдем повод за гордост, защото сме заедно и защото сме екип!

Цели на проекта:

- спечелване поне на сребърен или потенциално на златен медал
- издигнане на имиджа на СУ в и извън пределите на България
- успешно реализиране на научно-изследователски проект с водеща роля на СУ
- интегриране на научните резултати в обучителния процес в Биологически факултет, елиминирайки употребата на опасни лъчения или токсични мутагени и повишавайки безопасността на студентите
- мотивиране на младите студенти на България към развитие в науката, поставяне и постигане на по-високи цели и да ги подтикнем към по-голям интерес към обучението си
- мотивиране на младите кадри да се реализират успешно в България
- повишаване на средния успех на младите студенти
- създаване на конкурентноспособни на другите европейски държави кадри, благодарение на безценния професионален опит, получен във високо технологичната лаборатория на София Тех Парк – БиоИнфоТех
- популяризиране на състезанието iGEM и синтетичната биология в България
- да бъдем инициатори и най-вече катализатори на промяна към едно по-будно младо общество

Задачи на проекта:

- колаборация с водещи индустриални фирми
- подпомагане на науката чрез издаване на реална публикация в научения журнал "PLOS", която е безплатна за участвалите на състезанието
- участия в наши и международни научни форуми, свързани със синтетичната биология
- изготвяне на дипломни работи, курсови работи и различни други научни трудове и дисертации, което допълнително ще стимулира интереса на младите учени към самостоятелна изява

Целева група:

Участници в отбора:
Илка Цветанова Цветкова – приета в ОКС „Магистър“, спец. “Биология на развититето”, завършила ОКС „Бакалавър“, спец. „Молекулярна биология“ с Фак. № 10560
Габриела Йорданова Виячева – ОКС „Бакалавър“, спец. „Молекулярна биология“, Фак. № 10599
Калина Стоянова Кукова - ОКС „Бакалавър“, спец. „Молекулярна биология“, Фак. № 10690
Стиляна Пламенова Панова - ОКС „Бакалавър“, спец. „Молекулярна биология“, Фак. № 10602

График на проекта:

Дата на заминаване: От София 6.11.2017г.
7.11.2017г. - пристигане в Бостън, Масачузец
9.11 - регистрация на 4-ма от участниците
9.11 - изнасяне на подготвителна презентация на проекта
9.11 - организационни събития
10.11 от 8.30ч. - церемония по откриване
10.11 от 9.30ч. - участие в презентациите на другите отбори и дискусии по темите
10.11 от 15.30ч. до 17.00ч. - презентиране на проекта на iGEM Bulgaria
10.11 от 17.00ч. до 18.00ч. - уъркшоп
10.11 от 18.00ч. до 19.30ч. - сесия за защита и дискусии на научните постери
11.11 от 9.00ч. до 17.00ч. - участие в презентациите на другите отбори и дискусии по темите
11.11 от 17.00ч. до 18.00ч. - уъркшоп
11.11 от 18.00ч. до 19.30ч. - сесия за защита и дискусии на научните постери
12.11 от 9.00ч. до 17.00ч. - участие в презентациите на другите отбори и дискусии по темите
12.11 от 17.00ч. до 18.00ч. - FBI talk
12.11 от 18.00ч. до 19.30ч. - сесия за защита и дискусии на научните постери
12.11 от 20.00ч. до 1.00ч. - гала вечеря
13.11 от 9.00ч. до 10.00ч. - презентации на финалистите и дискусии по темите
13.11 от 10.30ч. до 11.30ч. - презентации на финалистите и дискусии по темите
13.11 от 12.00ч. до 13.30ч. - церемония по награждаване
14.11 - заминаване от Бостън
Дата на пристигане в София – 15.11

Необходими ресурси:

1. Такса за двупосочни самолетни билети София – Бостън – София за 4 участника – 3,130 лева общо
2. Такса за регистрация за финалите на iGEM в Бостън за 4 участника – 800$ на човек, което в български лева при курс на БНБ (към 15.09.17г.) 1.6349 е 4х800х1,63 = 5 216 лв.

Финансово описание на проекта:

Такси, които се покриват лично от участниците:

1. Визи за САЩ – 280 лв. на човек 5х280 = 1 400 лв.
2. Такса за регистрация за финалите на iGEM в Бостън за капитана на отбора 750$ = 1,225 лв
3. Разходи по престоя

Такси, които се покриват от други спонсори на проекта:

1. Такса за регистрация на отбора = 5 000 $ (9 147 в български лева при курс 1,829 към БНБ)
2. Консумативи, свързани с извършените научни експерименти, предоставени от ThermoScientific като дарение
3. Парично дарение от BioVet и 2 000 $ под формата на генен синтез, предоставени от IDT
4. Работни помещения и 400 лв. за консумативи от София Тех Парк
5. Пет нощувки в Бостън, осигурени от Българската научна общност в САЩ

Необходими средства, за които се кандидатства с проект към СС:

1. Такса за двупосочни самолетни билети София – Бостън – София за 4 участника - 3,130 лева общо
2. Такса за регистрация за финалите на iGEM в Бостън за 4 участника – 800$ на човек, което в български лева (към 15.09.17г.) в курс 1.6349 е 4х800х1,63 = 5 216 лв. към БНБ.

Партньори на проекта:

Файлове: