Описание на проекта

Описание на проекта:

SlavConf. – международна конференция за хуманитаристика, бизнес и образование, която ще се проведе на 13 и 14 октомври 2017 г. в Аулата на Софийски университет „Свети Климент Охридски”. Концепцията се дели на лекции и панели. Темите на лекциите се съгласуват с поканените лектори, напр. „Управление в образователния сектор”, „Възможностите за работа в консулство”, „Издателството и редакторът”. А на панелите ще се обсъждат теми, свързани с алтернативата на академичното развитие – учителски панел, редакторски панел, преводачески панел, панел за културно наследство, панел с Ректор и др. Събитието е насочено към студенти, преподаватели, организации, хора от бизнес средите и образователния сектор. Някои от тях ще са директорът на 9 ФЕГ, директорът на Полския институт, директорът на иновативното училище в Бургас, също така редактори, учители, преводачи, писатели и др.
Панели ще направят „СуперХостинг”, като представят своята инициатива „Ученици.БГ” и развият темата „Защо е важно да сме онлайн и как да изберем хостинг и домейн за своя сайт?”, а „България на длан” ще обсъждат темите по организацията и опазването на културното наследство.
Предвидени са брошури, плакати за училищата, институтите и университетите, които ще бъдат поканени. Тунелът до подлеза на метростанцията, както и останалите сгради, освен Ректората, също ще увеличат трафика с винилите там. Очакваме и международни гости, предимно от славянските държави.

SlavConf. е първата конференция на Факултета по славянски филология, съдържаща теми важни за кариерното ориентиране на филолозите и останалите хуманитаристи.

Сайтът www.slavconf.com е в разработка от Атанас Нейчев.

Цели на проекта:

Основните цели са:
• поддържането на връзката между университета и бизнеса;
• развитието на културата и иновациите в хуманитарния сектор;
• повишаването на възможностите за работа на студенти и хуманитаристи;
• да се обосноват основните дейности за управлението на бизнес, свързан с хуманитарните науки и тези от образователния сектор.
За изпълнението на тези цели важна роля изиграват поканените лектори и лицата, които ще участват в панелите. Панелите са създадени с цел, конкретни хора, които искат да получат повече информация за сферата, която ги интересува, да я получат от първо лице.

Потвърдили лектори:
Михаил Ненов (предприемач) – „Иновациите в образованието”
Анжела Кьосева (управител и гл. редактор на изд. „Кръгозор”) – „Издателството и редакторът
Ярослав Годун (директор на Полския институт) – „Институтът и негова роля”
Емилия Богданова (директор на 9 ФЕГ) – „Управлението в образователния сектор”
...
Панели:
Студенти-лауреати
Slav - образователна платформа
„Докоснах Рилски манастир” - ФИЛМ
ПИСАТЕЛИ
РЕДАКТОРИ
ПРЕВОДАЧИ
СУПЕРХОСТИНГ
КОМПЮТЪРНА ЛИНГИСТИКА
УЧИТЕЛСКИ ПАНЕЛ
БЪДЕЩЕТО НА ФИЛОЛОГИЯТА (С РЕКТОР)

Задачи на проекта:

Задачите на проекта са свързани изцяло с организацията на конференцията, а именно:
• Да се определи дата за провеждането на конференцията и тя да бъде запазена в календара на университета, тъй като използваната зала ще бъде Аулата;
• Аулата да бъде запазена за съответните дати;
• Да се проведе организационна среща, на която да се определят темите на панелите и лекторите, които ще бъдат поканени, да се разпределят дните по часове и да се разпределят лекциите и панелите в посочените часове;
• Да се изпратят поканите до съответните лектори;
• Ако има чуждестранни участници да се осигури място за престой;
• Да се проведе втора организационна среща, на която да се посочат детайли по подредбата на залата, да се разпределят конкретни задачи на организаторите и да се уточни колко доброволци – помощници трябва да присъстват в дните на конференцията;
Екип:
Организатори – Зорница Танчева (СУ), Атанас Нейчев (СУ), Лилия Иванова (Politecnico di Milano)
Модератори – Венера Димитрова (СУ), Мария-Лия Борисова (СУ)

Целева група:

Събитието е насочено към студенти, преподаватели, организации, хора от бизнес средите и образователния сектор.

График на проекта:

От 01.07 до 01.09.2017 г. да се изпълнят следните посочени задачи:
• Да се определи дата за провеждането на конференцията и тя да бъде запазена в календара на университета, тъй като използваната зала ще бъде Аулата: до 15 юли
• Аулата да бъде запазена за съответните дати: до 15 юли
• Да се проведе организационна среща, на която да се определят темите на панелите и лекторите, които ще бъдат поканени, да се разпределят дните по часове и да се разпределят лекциите и панелите в посочените часове: до 30 юли
• Да се изпратят поканите до съответните лектори до 30 юли
• Да се проведе втора организационна среща, на която да се посочат детайли по подредбата на залата, да се разпределят конкретни задачи на организаторите и да се уточни колко доброволци – помощници трябва да присъстват в дните на конференцията до 15 август
• Ако има чуждестранни участници да се осигури място за престой: до 1 септември
От 1.09 до 12.10.2017 г. да се изпълнят задачите:
• Да се проведе трета организационна среща с доброволците и да се уточнят детайлите по организацията и кой какви задачи ще изпълнява: до 15 септември
• Да има наличие на места за чужденците: до 15 септември
• Потвърждение от всички поканени лектори и лица, участващи в панелите: до 30 септември
• Подготовка на Аулата: 12.10.2017 г.
• Провеждане на конференцията: 13 и 14.10.2017 г.

Необходими ресурси:

КЕТЪРИНГ
• Водa
• Кафета
• Чай
• Коктейл с вино и хапки за двата дни

РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ БРОЙ
Платна за входа А1 2
Винил 1
Плакати А3 20
Пoдложки за мишки 100 черен фон, бял печат (цветен)
Торби 100 слонова кост, чанта екрю, цветен печат
Химикали 100 бял, синьо мастило
Двустранни баджове -
- бадж+програма 500 А6, цветно, двустранно
Брошури 100 А4, цветно, двустранно
Връзки за бадж 500 бели, черен печат (цветен)

Финансово описание на проекта:

КЕТЪРИНГ
• Водa
• Кафета
• Чай
• Коктейл с вино и хапки за двата дни

РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ БРОЙ
Платна за входа А1 2
Винил 1
Плакати А3 20
Пoдложки за мишки 100 черен фон, бял печат (цветен)
Торби 100 слонова кост, чанта екрю, цветен печат
Химикали 100 бял, синьо мастило
Двустранни баджове -
- бадж+програма 500 А6, цветно, двустранно
Брошури 100 А4, цветно, двустранно
Връзки за бадж 500 бели, черен печат (цветен)

По оферта на Алма Матер относно кетъринг.
Рекламни материали: по оферта на УИП.

Партньори на проекта:

Няма предвидени партньори и съфинансиране.