Описание на проекта

Описание на проекта:

"Летен университет 2017" представлява проект на Националното представителство на студентските съвети, стартиращ като „Национални студентски игри" през 2002 година. Първото издание на летните игри се провежда в с. Кранево, Община Балчик. В по-късен етап проектът се именува „Летен университет".
През 2009 година инициативата приема наименованието Национални летни студентски игри "Летен университет".
Летният университет е социален проект, целящ да създаде условия за изграждане на активния диалог между студентските общности на висшите училища, посредством участието им в обучения, семинари, спортни и културни събития, обединявайки ги да работят заедно за развитието на масовия студентски спорт, образованието и междукултурните ценности.
Чрез проекта, ние, студентите, си поставяме за цел да се популяризира масовият непрофесионален спорт сред студентите, както и да се привлече по-голям брой активно занимаващи се със спорт, култура и социални дейности в университетите.
Освен спортни игри, всяка година организаторите се стараят да променят и обогатяват програмата на Летния университет, включвайки в нея различни академични и творчески семинари, обучения за работа в екип, състезания по знания.

Цели на проекта:

Основни цели на „Летен университет“ 2017 са:
- да създадат условия за изграждане на активен диалог между студентските общности на висшите училища посредством участието им в обучения, семинари, спортни и културни събития, обединявайки ги да работят заедно за развитието на масовия студентски спорт, образованието и междукултурните ценности;
- да се създадат предпоставки за активна социално-образователна отговорност и развиване на масовия спорт сред студентите;
- да се популяризира масовия непрофесионален спорт сред студентите;
- да излъчи комплексен победител в непрофесионалния студентски спорт измежду студенти от всички Висши училища в Рeпублика България;
- да се обогати културата и социалната дейности на студентите от висшите училища посредством обучения, семинари, лекции и други;

Задачи на проекта:

Сред задачите на проекта са:
- да създадат условия за изграждане на активен диалог между студентските общности на висшите училища;
- популяризиране на масовия непрофесионален спорт сред студентите;
- привличане на по-голям брой студенти, активно занимаващи се със спорт в свободното си време;
- привличане на студенти към Университетските спортни клубове за участие в междууниверситетски спортни състезания.

Целева група:

Всички студенти и младежи на възраст между 18 и 35 години, представители на Студентските съвети, студентските общности, различни неправителствени организации, младежки организации/формации както от България, така и от държави-членки на Европейския съюз.

График на проекта:

Поредното Юбилейно 15-то издание на Летен университет ще се проведе в периода от 23 до 29 Август 2017 г. в к.к. Албена.
На 23.08.2017 ще бъдат настанени делегациите от висшите училища и ще бъде проведена церемонията по откриване на Летен университет 2017.
На 24.08.2017 ще стартират спортните състезания по плажен волейбол, плажен тенис, плажен футбол и стрийт баскетбол. Ще бъдат проведени и две семинарни/обучителни срещи от Академията на Летен университет 2017.
На 25.08.2017 ще продължат спортните срещи по плажен волейбол, плажен тенис, плажен футбол и стрийт баскетбол. Ще бъде проведена и третата лекция от Академията като е предвидено да бъде организирано и лятно кино и театър за участниците.
На 26.08.2017 ще бъдат проведени състезанията по лекоатлетически крос, плуване, дърпане на въже, лекоатлетическа щафета. Планувано е в този ден да се проведе и последната лекция от Академия 2017.
На 27.08.2017 и 28.08.2017 ще се проведат финалните срещи от спортните състезания, както и състезанията по плажна щафета.
На 28.08.2017 ще се проведе официалната церемония по закриване на Летен университет 2017.

Необходими ресурси:

Необходимите ресурси за материално осигуряване включват:
- рекламни хавлии;
- химикалки;
- тефтери;
- тениски;
- плажни раници;

Финансово описание на проекта:

Материалното осигуряване включва рекламни подаръчни комплекти за всеки един участник в проекта. Финансовата стойност е в размер на 7 000 (седем хиляди) лева както следва:
- рекламни хавлии с бранд на СУ "Климент Охридски" и НПСС - 440 бр.
- рекламни тефтери - 440 бр.
- рекламни химикалки - 440 бр.
- тениски - 440 бр.
- плажни раници - 440 бр.

Партньори на проекта:

Община Варна; Курортен комплекс Албена; Студентски съвет при Университет за национално и световно стопанство; Национална спортна академия „Васил Левски“;

Файлове: