Описание на проекта

Описание на проекта:

Проектът е свързан с едномесечен обмен с цел научна дейност, който ще се проведе между 1ви и 30ти Септември 2017 г. в Триест Италия. Проектът се осъществява благодарение на Асоциацията на студентите медици в България, която има утвърдени традиции в това да изпраща свои членове на международни обмени, които биват с изследователска или клинична насоченост. Дейността ни по време на проекта се изразява в работа по определено научно лабораторно изследване. За мен, като студент по Медицина, това е изключително добра възможност да придобия нови умения в областта на науката, а и освен това да създам много контакти, които да бъдат от полза както на мен, така и на Факултета ми, чийто представител съм в Общото събрание на Студентски съвет.

Цели на проекта:

- Придобиване на нови знания и практически умения, които ще допринесат за бъдещото ми изграждане като добър лекар.

- Създаване на контакти с представители на университета, който ще посетя - Universita degli Studi di Trieste.

- Запознаване с учебна среда, различна от тази в България и взаимстване на методики, които можем да приложим у нас.

Задачи на проекта:

Оказване на финансова подкрепа чрез финансиране на таксата за участие и транспорта от София до Триест и обратно.

Целева група:

Димитър Николаев Мицев- Факултетен номер 70466; Втори курс Медицина.

График на проекта:

Обменът започва на 01.09.2017 г. , като продължителността му е четири седмици, тоест до 30.09.2017 г.

Необходими ресурси:

Финансови ресурси необходими за покриване на транспортните разходи и таксата участие.

Финансово описание на проекта:

1. Двупосочен самолетен билет от София до Триест и обратно- 500-600 лв.
2. Такса участие- 200 лв.

Партньори на проекта:

Асоциация на студентите медици в България.

Файлове: