Описание на проекта

Описание на проекта:

Организацията „Erasmus Student Network“ съществува от девет години, на територията на Р. България. Основната цел на ЕСН е студенти от България да помогат на чуждестранни студенти по време на мобилността „Erasmus+“. Бордът на ЕСН СУ желае да получи финансова подкрепа от Студентския съвет, в областта популяризиране организацията сред български студенти, завърнали се от обмен,както и представянето на СУ "Св. Климент Охридски" и ЕСН СУ на международни конференции и събития в мрежата на ЕСН.

Цели на проекта:

Финансова сигурност за рекламни материали, осигурена от Студентския съвет при Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Задачи на проекта:

Да се напечатат рекламни материали и флаери, които да се раздадат на новопристигналите Еразъм студенти, при постъпването им в Университета.
Да се закупят рекламни тениски за Борда на ЕСН СУ, с които да има представителност и познаваемост сред колегите ни.

Целева група:

Еразъм студентите при Университета, посетителите на различни международни конференции, свързани с мобилност на студенти и представянето на СУ "Св. Климент Охридски"
Студентите на СУ "Св. Климент Охридски"

График на проекта:

Проектът да може да се осъществи до края на академичната 2016-2017 година. Рекламните материали да са подготвени преди пристигането на чуждестранните еразъм студетни в средата на септември месец.

Необходими ресурси:

Финансови:
за закупуването и отпечатването на тефтери, флаери, химикали, рекламни стикери и тениски (с логото на ЕСН СУ и с логото на Студентския съвет)

Финансово описание на проекта:

Тефтери с размер
14х21 см. с телен гребен,
твърда картонена корица;
обем 50 листа;
хартия 70 гр./м2 офсет.
с логото на Студентски съвет и ЕСН СУ
200 броя

Флаери: А6
Печат : 4+4 ( двустранен пълноцветен )
Размер: А6 (148 х 105 мм.)
Хартия: 115 гр. Гланц или стикер хартия,
500 броя

Химикалки:
400 броя
Логото на ЕСН СУ

Стикери:
Хартия: Самозалепващо PVC бяло. Размер: 90/50 мм
500 броя
Логото на ЕСН СУ

60 тениски,
различни размери,
бели
с логото на ЕСН СУ и Студентски съвет

Партньори на проекта:

Проектът няма съфинансиране! Проектът няма чужда помощ.