Описание на проекта

Описание на проекта:

От 3. до 11. септември 2017 г. в гр. Будапеща, Унгария ще се проведе Световното първенство по канадска борба.

Цели на проекта:

Целта на проекта е осигуряване на средствата за участие на представител на България и Софийски университет в Световното първенство. Митко отново е единственият студент от СУ "Св. Климент Охридски", който е класиран за първенството, като на Европейското първенство тази година се класира шести в категория до 60кг. с лично тегло 56кг.

Задачи на проекта:

Задачите, които проектът ще изпълни, са участие в Световното първенство по канадска борба. Митко Стайков ще се състезава в категория до 55 кг, при младежи до 21 години и при мъжете в същата категория. Целта му е да се класира в топ 3 при младежите и при мъжете.

Целева група:

Митко Димитров Стайков, ФН 81320, студент във ФМИ, специалност Компютърни науки, 2 курс.

График на проекта:

3.9 - пътуване за Будапеща
4.9 - преминаване през кантар
5.9 - състезания на лява ръка при младежите
6.9 - състезания на дясна ръка при младежите
9.9 - състезания на лява ръка при мъжете
10.9 - състезания на дясна ръка при мъжете
11.9 - отпътуване

Необходими ресурси:

Необходимите за проекта ресурси са финансови средства, покриващи таксата за участие и настаняването.

Финансово описание на проекта:

- такса лиценз 5 евро
- такса участие за младежи 20 евро на ръка (общо 40 евро)
- такса участие мъже 40 евро на ръка (общо 80 евро)
- нощувка+закуска 39 евро на ден 03 - 10.09.2017 (общо 312 евро)
- дневни разходи 15 лева на ден (общо 120 лева)
Общо 437 евро и 120 лева

Партньори на проекта:

Българската федерация по канадска борба е партньор и покрива разходите за транспорт.