Описание на проекта

Описание на проекта:

Участниците ще преминат през няколко основни туристически маршрути, по който пешеходците ще се запознаят с уникални по вида си ендемитни растения застрашени от изчезване в Европа и целия Свят. Също така участниците ще имат възможност да развият своите физически умения, чрез преодоляване на скални и водни препятствия. Програмата на проекта включва 7 - дневен панорамен преход в Пирин планина и изкачването на скални феномени, и върхове, както и преминаване покрай много езера. Походът ще се проведе от 21-ви до 27-ми август включително.

Цели на проекта:

Проектът “Зеленото е родолюбие” има за цел да запознае участниците с флората, фауната, защитените територии в Национален парк Пирин, както и застрашени растителни и животински видове, включени в Червената книга на България, необходимостта от опазването на околната среда. В програмата на проекта се включва и придобиване на умения за правилно подбиране на място за бивакуване в определените райони на територията на парка.

Задачи на проекта:

Всички участници да развият основни планинарски умения и знания. Да се запознаят с българската природа и Национален парк Пирин. Да подобрят своята физическа подготовка.

Целева група:

Студенти от всички факултети.

График на проекта:

Ден 1-ви тръгване от София , сборен пункт Централна автогара, пътуване до Банско. Ще се изкачи връх Вихрен - скален ръб "Кончето. Посещение на Байкушевата мура - най-старото иглолистно дърво в България. Възрастта му е над 1300 години.
Ден 2-ри тръгване от хижа Вихрен - ез. Окото - Дългото езеро - Жабешоко езеро - Тодорина порта - езера Тодоринчи очи - Горно Василашко езеро - Долно Василашко езеро - хижа Демяница.
Ден 3 -ти - х.Демяница - Превалски езера - вр. Голям Полежан - Мозговишка порта - заслон Тевно езеро.
Ден 4-ти Според физическите възможности на участниците ще бъдат изкачени върховете Момин двор, Каменица, Каменишка кукла, Валевишки чукар.
Ден 5-ти - заслон Тевно езеро - Дясна Кралевдворска порта - х. Пирин .
Ден 6-ми - х. Пирин - Параклис "Св. Илия".
Ден 7-ми - Параклис "Св. Илия" - град Мелник, отпътуване за София.

Необходими ресурси:

Група от 10 човека.

Финансово описание на проекта:

Билет за автобус София - Банско, цена - 16 лв. Общо 160 лв.
Командировъчни по 20 лв на човек за 7 дена. Общо 1400 лв.

Общо всичко 1560.

Партньори на проекта:

Български туристически съюз.