Описание на проекта

Описание на проекта:

Европейската студентска конференция за медици в Берлин представлява едно от най-мащабните научни събития в света в сферата на медицината, съчетаващо опознаването и обмяната на информация относно най-иновативните открития и тенденции в медицинската наука между медицински студенти, специализанти, клиницисти и лектори в световен мащаб. Това е събитие с огромни традиции, реализирано за първи път още при обединяването на западен и източен Берлин, през 1989 година. 28 години по-късно, тази конференция притежава все по-голямо влияние, осигурявайки на участниците си получаването на огромен обем от информация за най-големите новости в медицината, достъпни практически занятия и допир до най-съвременните технологии. През 2017-та година, лайтмотивът на това научно събитие е свързан с генетичното инженерство - една огромна ниша в медицината, която тепърва ще претърпи огромно развитие и ще промени колосално науката и живота ни. Прилагаме официалната страница на събитието, където всичко това е описано най-точно : http://esc-berlin.com/home. След изключително успешното активно участие на студенти от Медицински Факултет към СУ " Свети Климент Охридски" в миналогодишната студентска конференция, ние - Методи Янев и Никола Симеонов (студенти в 4-ти курс, медицина) се целим към още по-добро и комплексно активно представяне и защитаване репутацията на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, както и популяризиране на грандиозното възраждане на Медицински Факултет, желаейки да демонстрираме, че научното ниво в България не би отстъпило пред това на останалите участници в едно подобно събитие от световен мащаб. Именно това е причината за нашата нужда от финансова подкрепа, за достойно участие в посочената студентска конференция.

Цели на проекта:

- активно участие и представяне пред широка международна аудитория от студенти, клиницисти и известни лектори от целия свят (Dr. Roger Hajjar, Mount Sinai School of Medicine New York ; Dr. Deltef Bartsch, Charite Clinic, Berlin; Sir Ian Wilmut, University of Edinburg)
- осъществяването на контакти със студенти от цял свят и научни личности, които биха имали интерес към евентуални бъдещи колаборации ;
- получаването на най-съвременни теоретични и практически знания, които да се заимстват и обсъдят при завръщането в България;
- заимстването на опит от най-голямата и развита университетска болница в света ‘’Charite Clinic’’, с цел евентуалното предлагане на начини за все по-голямо усъвършенстване на обучението на студентите по медицина в България

Задачи на проекта:

- Финансово подпомагане на гореспоменатите студенти с цел активното им участие в ESC Berlin 2017 .

Целева група:

- Методи Янев, фак. номер : 70277, 4-ти курс, Медицина
- Никола Симеонов, фак. номер : 70275, 4-ти курс, Медицина
-Всички останали студенти на Софийския университет
-Целевата група на проекта са както всички млади хора от СУ "Св. Климент Охридски", също така студенти по медицина от цял свят, с които бихме работили евентуално по различни научни проекти за в бъдеще. Това носи дивиденти както за мен и моите колеги, така и за университета като цяло, популяризирайки го на световно ниво.

График на проекта:

- Научната конференция ще се състои в дните 27-30 септември, в гр. Берлин в Charite Clinic.
- Пътуването ще се състои на 26 септември чрез самолетен полет до гр. Берлин, с последващи 5 нощувки - съотв. 26, 27, 28, 29 и 30-ти септември, и завръщане обратно в България с полет на 1-ви октомври 2017г., с последващ финансов отчет на участниците пред Студентски съвет.
-Презентация пред студентите на Медицински Факултет на тема новите тенденции в медицината и обсъждането на бъдещи научни проекти между студенти на СУ и студенти от чужбина
-Тъй като горе посочените студенти са демонстратори по анатомия в МФ, се предвижда по време на занятията по анатомия да споделят знанията и опита си придобити на конгреса със останалите студентите, като всички взимат интерактивно участие по време на занятията

Необходими ресурси:

Гореспоменатите студенти са покрили голяма част от необходимите разходи за участие и пребиваване по време на научната конференция, като се нуждаят единствено от парциална финансова подкрепа.

Финансово описание на проекта:

- Разходи, покрити от самите студенти - 2бр. двупосочни самолетни билети София-Берлин ( 120 евро двата) ; 5бр. нощувки в Хотел - 90 евро на вечер, т.е. 450 евро общо за двамата студенти за цялото пребиваване, 25 eвро за постерни материали.

Необходими финанси – 25 евро на човек, на ден - с цел осигуряване на едно минимално комфортно ниво на пребиваване през 4-те дни на конференцията. За двама души, за четири дни=( 4x25EU)x2=200 евро общо. Такса за активно участие на конгреса на човек - 85 евро. За двама 2x85EU=170ЕU
Всичко 185ЕU на човек, т.е. за двамата студенти всичко 185EU x 2=370 EU обща сума необходими финанси

Партньори на проекта: