Описание на проекта

Описание на проекта:

Участие на студенти от Софийския университет в конференцията от 4 - 7 октомври в Рим UNICA Student Conference “Towards a Student-Centered University”

Цели на проекта:

Участие в конференцията от 4-7 октомври в Рим UNICA Student Conference “Towards a Student-Centered University”

Задачи на проекта:

Избраните студенти да могат да участват в конференцията, а някои от тях да представят в различните панели на конференцията и своите презентации.

Целева група:

Направеният предварителен подбор за конференцията, в които влизат студенти от Софийския университет от 2 - 4 курс;
Студентите, които са избрани да вземат участие в Конференцията са 10 човека.
Всички останали студенти на Софийския университет.

График на проекта:

Конференцията ще се проведе от 4 - 7 октомври включително в Рим.

Необходими ресурси:

Покриване на самолетните билети София - Рим - София на 4 - 8 октомври.
Командировачни, които да покрият периода на престой на стундетите - участници в конференцията.

Финансово описание на проекта:

Самолетни билети за 10 човека от 4 - 8 октомври с маршрут София - Рим - София - 150 евро на човек; общо 1500 евро за 10 студента.
Комадировачни за 10 човека от 4 - 7 октомври, които да са съобразно правилата на университета относно командировки в чужбина.

Партньори на проекта:

няма друго финансиране

Файлове: