Описание на проекта

Описание на проекта:

"ГрамотнитеСУбекти" е олимпиада по медиация и езикова култура за студентите юристи на Софийски университет "Св. Климент Охридски" и други юридически факултети в страната, която се провежда за втори път като инициатива, но за първи път в този формат, включвайки и студенти от специалност “Право” от други факултети.

Олимпиадата има творчески характер и едновременно с това на конкурсен принцип проверява правописната и правоговорната култура на бъдещите специалисти в областта на правото, същевременно ще даде ориентир на колегите за необходимото ниво, което трябва да покрият на задължителните изпити по граматика за заемане на определени длъжности в съдебната система. Повече за олимпиадата и успехите на проекта от миналата година на https://www.facebook.com/gramotniteSUbekti/

Предвидени са три кръга в рамките на ЮФ и три външи кръга.
Първият кръг включва проверка на правописната култура, проверена чрез тестове, които обхващат всички правила и норми на съвременния български правопис. Вторият кръг включва аргументирано изложение, което показва едновременно правоговорната култура на студентите юристи и умението им да изграждат смислена теза по определен въпрос, да я защитават аргументирано и убедително.
Третият кръг разработва съвременни подходи, свързани с така наречената медиация. Ще бъдат изготвени отделни казуси, по които студентите да представят разсъжденията си, избор на определени езикови средства и стратегии в разбиранията между страните по извънсъдебен път.

Цели на проекта:

- Проверка на правописната и правоговорната култура на бъдещите юристи;
- Поставяне на начало на по-сериозното разглеждане на проблематиката на медиацията в рамките на Юридическите факултети и по-добра подготовка за състезания със сходна насоченост;
- Задълбочаване на връзката между частния сектор, държавните институции и студентите от СУ.

Задачи на проекта:

- Осъществяване на връзки с партньори от частния сектор и държавните институции;
- Осъществяване на комуникация с преподаватели от Юридическия факултет;
- Разпространение на идеята и събитието между студентите на юридическите факултет.и;
- Организиране на информационни срещи с обучителен характер;
- Отпечатване на материали за нуждите на проекта;
- Провеждане на състезателна част;
- Награждаване.

Целева група:

Студентите от специалност "Право" на Софийския университет "Св. Климент Охридски" и на други юридически факултети в страната.

График на проекта:

Януари/септември:
- набиране на партньори и осъществяване на комуникация с юридическите факултети;
- развиване на страница във Фейсбук на инициативата;
- обявяване на партньорите;
- лекционни модули.
Октомври/ноември:
- състезателни дни;
- церемонии по награждаване.

Необходими ресурси:

- тениски с шамповани лога;
- канцеларски материали и изработване на папки;
- артикули с логото на СУ;
- артикули с логото на СС: торби, химикали, чаши;
- настаняване на студентите от другите университети в легова база на СУ, до 40 човека;
- храна за събитието.

Финансово описание на проекта:

Необходимо е финансиране за за тениски, канцеларски и други материали, настаняване и организация на събитието, храна за участниците.
Общо: 6 000лв.

Партньори на проекта:

- проф.д-р Сашо Пенов; - доц.Владислав Миланов; - Издателство „Сиби"; - Издателство „Сиела"; - български държавни институции; - представители на бизнеса; - бивши студенти на ЮФ и др. - стажове; Награден фонд : Общо: над 15 000лв.

Файлове: