Описание на проекта

Описание на проекта:

Преди малко повече от месец група студенти и докторанти от Историческия факултет и от Юридическия факултет на Софийския университет основахме студентски клуб „Даме Груев“ в Университета към Македонски научен институт.
В началния етап от нашата дейност в Историческия факултет избрахме организирането на изложба, посветена на офицерите от българската армия от края на XIX век и първата половина на XX век, родом от земите, останали под чужда власт след Берлинския конгрес. Изложбата ще включва информация – снимки и други материали, на повече от 20 офицери. Сред тях са както широкоизвестни личности като Борис Сарафов и Борис Дрангов, на които са посветени стотици изследвания и научнопопулярни материали. Но също така и множество офицери, които по различни причини остават по-малко известни, въпреки своите заслуги за осъществяването на националния идеал.
Изложбата ще бъде открита в Историческия факултет на Софийския университет в началото на следващата академична година като символично посрещане на първокурсниците в бакалавърските и магистърските програми в Университета.

Цели на проекта:

Целта на изложбата е да предизвика интереса на нашите колеги към новата българска история и примерa на хората, които дадоха живота си за облекчението на положението на своите събратя.
Да посрещне по подобаващ начин първокурсниците във факултета, приобщавайки ги към неговата академична общност.
Стремежът е да се изведат на преден план по-слабо известни личности от българската военна история с надеждата бъдещите изследователи да отделят и на тях нужното внимание. Целта е бъде прекъсната порочната практика за едни дейци да се пишат множество хиляди материали всяка година, а други да остават неизвестни както за изследователите, така и за широката общественост

Задачи на проекта:

Да бъде подготвена и представена изложбата, посветена на офицерите от българската армия от края на XIX век и първата половина на XX век, родом от земите, останали под чужда власт след Берлинския конгрес.
В подготовката на изложбата да бъдат включени множество студенти от факултета, притежаващи интерес както към българската история, така и към музейното дело.

Целева група:

Целевата група на проекта е академичната общност на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Изложбата би представлявала интерес както за студенти и преподаватели, така и за ученици.

График на проекта:

Избор на офицерите, които ще бъдат включени в изложбата – до 15 май 2017 г.
Подбор на материалите, които ще бъдат показани в изложбата – до 15 юни 2017 г.
Изготвяне на дизайна на плакатите – до 15 юли 2017 г.
Отпечатване на плакатите – до 15 август 2017 г.
Подготвяне на изложбата и нейното популяризиране – до края на септември 2017 г.
Откриване на изложбата – след откриването на Академичната година в Историческия факултет на Софийския университет

Необходими ресурси:

Придобиване на право за използването на необходимите изображения от съответните държавни институции, в които се съхраняват те.
Отпечатване на плакатите за изложбата.

Финансово описание на проекта:

Финансовото описание на проекта изразява средствата, нужни за набавянето на гореписаните необходими ресурси за осъществяването на изложбата.
Финансовите нужди са в пряка зависимост от това дали ще успеем да привлечем за наши партньори институции като „Държавна агенция „Архиви“, „Национален военноисторически музей“ и сайтът „Изгубената България“.

Представената пред вас схема изразява нужното финансиране при условие, че посочените институции не откликнат на отправената от нас покана.
Изложбата ще бъде съставена от 21 плаката, по един за всеки офицер. Във всеки от тях ще има по 4 изображения. Според цената за използване на изображения на Държавна агенция „Архиви“, всяко изображение случва 3,50 лв.
21 платна Х 4 изображения на всяко Х 3, 50 на изображение = 294 лева

Надяваме се също Студентски съвет да финансира отпечатването на плакатите. Ако това е невъзможно, то от Регионалния исторически музей в Благоевград ни предложиха фирмата, която отпечатва материалите за техните изложби – „АСТРА“. Цената за отпечатване на плакат, която тя предлага, е 20 лева.
21 платна Х 20 лева = 420 лева

Общо:
294 лева + 420 лева = 714 лева

Партньори на проекта:

Факултетен студентски съвет на Исторически факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ Студентски клуб „Балканика“ Надяваме се да привлечем за партньори и: Държавна агенция „Архиви“ Национален военноисторически музей Национален исторически музей Музей на историята на София „Изгубената България“