Описание на проекта

Описание на проекта:

ФСС на ФЖМК организира Дни на свободното слово от 2005 г. насам. Това е събитие, в рамките, на което се организират дискусии с теми, актуални към момента и свързани с ограниченията в журналистическата работа у нас и по света. Гости на дискусиите са журналисти, медиийни експерти, обществени личности, автори на книги, създатели на нови медии и преподаватели. Традиционно събитието е съпътствано и с конкурс за есе/фотография.

Цели на проекта:

Целта на проекта е да се предизвика дискусия между студенти и практици и по този начин да се създаде култура на критично мислене и осмисляне на проблемите. Също така чрез това събитие ще се обмени опит между студенти, преподаватели и практици. Като студенти във ФЖМК за нас е важно да честваме Деня на свободното слово, защото в световен мащаб все повече се говори за ограничаване свободата на словото и цензура.

Задачи на проекта:

Запазване на досегашния формат на събитието и обогатяването му. Търсене на начини за по-голямо популяризиране на събитието. Намиране на атрактивни гости и подбиране на теми с високо ниво на студентски интерес. Безупречна подготовка и провеждане на събитието.

Целева група:

Основна целева група са студентите във Факултета по журналистика и масова комуникация, но събитието е отворено ( и ще бъда разпространено) за всички студенти на СУ, които се интересуват от темите.

График на проекта:

1.Запазване на зала – театър Алма Алтер – до 01.04.
2. Покана на гости за дискусиите, уреждане на премиерата на книга – 01.04.-12.04.
3. Търсене на спонсори и медийни партньори – 01.04.-12.04.
4. Изготвяне на рекламни материали – 12-15.04.
5. Поръчка на необходимите канцеларски материали - 19.04.
6. Печатане на рекламни материали – до 26.04.
7. Доставка на необходимите канцеларски материали – 29.04
8. Рекламиране на събитието по няколко медийни канала – 27.04 – 02.05.

9. Подготвяне на сценарий на събитието - 30.04
10. Генерална репетиция и напомняне на всички гости, спонсори и партньори на събитието – 01-02.05.
11. Провеждане на събитието – 03.05. – 04.05.

*Пълната програма на събитието ще бъде представена на защитата на проекта.

Необходими ресурси:

Необходимите човешки и информационни ресурси са налични. Бихме били благодарни за помощ от страна на КВО на СС при разпространение на рекламните материали. Необходимите финансови средства са нужни за направата на рекламни материали.

Финансово описание на проекта:

1. Плакат – А2- 15 бройки – 5.25лв/с ДДС бр
2. Флаери - 200бройки – 0.90 лв/с ДДС бр.

Партньори на проекта:

Радио „Реакция” телевизия „Алма Матер” Театрална работилница „Алма Алтер” Ще бъде преговаряно и с други потенциални медийни партньори и спонсори.