Описание на проекта

Описание на проекта:

Corfu Summer Institute Training School “Quantum Spacetime and Physics Models” е отвърдена школа, с традиции в обучението на специалисти в сферата на физиката на елементарните частици и високите енергии. Всяка година Софийски Университет участва с много големи постижения. Контактите, които се създават по време на школата са довели до редица публикации и клаборации с чужди университети на световно ниво.
Всеки от нас се занимава със сериозно проучвае в различни области на теоретичната физика и има какво да получи от участие в тазгодишната школа.

Цели на проекта:

Осигуряване на финансиране за посещението на школата по теоретична физика Corfu Summer Institute Training School “Quantum Spacetime and Physics Models” , с цел получаване на задълбочени знания в областта, които ще са от голяма полза за научната работа на участниците.

Задачи на проекта:

Участие на международна школа по теоретична физика, обмяна на опит със специалисти в областта, запознаване с върхови открития в сферата на физиката на високите енергии.

Целева група:

Иво Илиев Фак. №160343, Васел Тодоринов Фак. №160325, Мирослав Радомиров Фак. №160327, студенти в МП „Теоретична и Математическа Физика“ към Физичски Факултет на СУ „Св. Климент Охридски“.

График на проекта:

Заминаване за Корфу на 15.09.2017г.
От 16.09.2017г. до 23.09.2017г. учатие в школата.
23/24.09.2017г. отпътуване за София.

Необходими ресурси:

Необходимите ресурси за осъществяването на проекта са преди всичко финансови свързани със заплащането на нощувки, храна, пътни разходи и дневни.

Финансово описание на проекта:

Нужните финансови средства са за един човек са както следва:
-самолетен билет -200евро(3 по 200евро =600евро общо)
-предложение от организаторите на школата Low Cost Package, включващ нощувки , закуска, обяд и вечеря - 560евро (3 по 560евро =1380евро общо)
-15 евро на ден дневни (3 по 8 по 15евро =360евро)

Партньори на проекта:

Организаторите на школата имат програма която подпомага студенти, като им покрива Low Cost Package.