Описание на проекта

Описание на проекта:

Деветнадесетата научна конференция за студенти и докторанти в град Пловдив. Бяха представени доклади на студенти по българска филология, които бяха наградени в секция "Литературознание"

Цели на проекта:

Постигане на високи резултати в областта на литературата

Задачи на проекта:

Представяне на научни доклади

Целева група:

Студенти българска филология

График на проекта:

11.05, 12.05

Необходими ресурси:

Времеви

Финансово описание на проекта:

Шейсет лева

Партньори на проекта:

Частично финансиране, транспортни разходи от Декан на Факултета по славянски филологии