Описание на проекта

Описание на проекта:

През 2018 година Университетският музей ще навърши 20 години от създаването си, заедно със 130 годишнината от откриването на Софийския университет "Св. Климент Охридски". Поради това, ръководството на Музея предвижда подготвянето на нов каталог, нова постоянна експозиция и пълен опис на музейните експонати. В тази връзка, студенти от Историческия факултет, които имат отношение и до момента са работили с музейните фондове предвиждаме да се включим в дейностите по посрещане на годишнината. Тъй като музейните фондове са изключително големи и се предвижда голям брой специализирани дейности по цялостното окомплектоване на фондовете, набиране на нови експонати от факултетите и останалите звена на Университета, описване на дигитални и аналогови колекции, които предстоят да бъдат дигитализирани и предвид досегашния ни опит с работата в Музея, смятаме, че сме подходящи за извършване на тази дейност в периода юни-ноември 2017 г. Извършването на тези дейности дават изключителен опит за работа в музейна институция и специализира уменията за работа с описването и дейността с дигитални колекции.

Цели на проекта:

Подпомагане и участие в изготвяне на нова колекция и пълен каталог на музея на Университета.

Задачи на проекта:

Създаване на база данни с музейни експонати; описване и систематизиране на музейни колекции; създаване на каталог; подреждане на изцяло нова експозиция; дигитализиране и систематизиране на аналогови носители; опис на дигитална колекция и включването й в каталога; подготовка на съпровождащи текстове; подготовка на сайт на Музея и др. дейности свързани със задачите на проекта

Целева група:

Студенти от специалност "История и география" и "Етнология" на Исторически факултет на СУ; гл. ас. д-р Симеон Хинковски - изпълнителен директор на Музея на СУ; гл. ас. д-р Радослав Спасов - зам. изпълнителен директор на Музея на СУ.
Анита Вълова, anita.valova@abv.bg, 9484
Мария Вълкова, mimi_skv@abv.bg, 9492
Памела Александрова, pami.alexsandrova@gmail.com, 7489
Мила Алипиева, mila_stanislavova@abv.bg, 9491
Радостин Григоров, newwa@abv.bg, 9501

График на проекта:

Юни-ноември 2017 г.
График:
юни-юли 2017 г. - опис на музейните експонати и съпровождащи текстове; дигитализиране на аналогови материали
август 2017 - опис на дигитални колекции и създаване на каталог;
август-септември 2017 - създаване на аудио-визуални продукти за музейната експозиция на различни езици и такива с рекламна цел;
септември - октомври 2017 - създаване на концепция и подреждане на нова експозиция;
октомври-ноември 2017 - подпомагане на дейности по подготовка и пускане на сайт в проекта;
ноември 2017 г. - откриване на нова музейна експозиция и представяне на мултимедийната съпровождаща част с аудио-визуални продукти.

Необходими ресурси:

Заплащане на труд - 5 студента по 650 лв. месечно (за 6 месеца) - общо 19 500 лв.
Останалите канцеларски материали и камера ще бъдат осигурени от Музея на Университета.

Финансово описание на проекта:

Проектът предвижда единствено заплащане на дейностите, извършвани от студентите - 19500 лв.

Партньори на проекта:

Всички необходими материали за осъществяване на дейностите ще бъдат осигурени от Музея на Софийския университет "Св. Климент Охридски".