Описание на проекта

Описание на проекта:

Trainer Madness е международно обучение за студенти по медицина, което тази година ще се проведе във Варна, България в периода 15-22 юли 2017г. То е традиция в личностното развитие на студентите по медицина по целия свят от години насам. Това обучение създава акредитирани обучители, които могат да провеждат трейнинги в България и чужбина.

Цели на проекта:

Моята цел е да стана такъв обучител и да провеждам трейнинги в моя факултет. Като член на Асоциацията на студенти медици в България (АСМБ), локален отговорник на комитет Научен обмен, член на Факултетен студентски съвет, вице президент на Ротаракт клуб Дупница и член на екипа на други променящи света организации, имам възможност често да водя обучения на моите колеги. Това ще повдигне имиджа на Медицински факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ сред останалите пет медицински факултета в страната. Мотивацията ми е да изравня участието на колегите ми с тези от останалите факултети, да повиша активността на всички комитети на АСМБ, клон СУ, и да предам това вдъхновение и жарка мотивация на останалите активисти, които да съберат смелост и вяра за организиране на стойностни проекти в служба на обществото и най-вече благополучието на колегите си. По този начин СУ „Св. Климент Охридски“ ще се утвърди като най-добрия университет в България, а и ще докаже, че студентите му са конкурентноспособни във всякакъв аспект дори и в световен мащаб.

Задачи на проекта:

За да се осъществи моето официално признаване за международен обучител, трябва да премина първо през 7-дневно обучение. То включва теоретична и практическа част. Направлението, в което аз ще участвам е „Training New Trainer + International Peer Education Training“. Ще имам възможност за обмяна на опит и знания с колеги на световно ниво. И не на последно място, създаването на среда за всички колеги, която да стимулира тяхното развитие и да мотивира техните проучвания, научни разработки и образование.

Целева група:

Целевата група на проекта са както всички млади хора от СУ "Св. Климент Охридски", така и колеги от цял свят, с които бихме работили на следващи международни конгреси, срещи и обучения. Разбира се, за мен е най-важно всички студенти от Медицински факултет: специалност медицина, медицинска сестра, медицинска рехабилитация и ерготерапия, да бъдат преки участници във всички активности.

График на проекта:

Обучението ще се състои от 15 до 22 юли в гр. Варна в park Hotel “Zarya”.

Необходими ресурси:

Финансови ресурси, покриващи такса за участие и пътни разходи.

Финансово описание на проекта:

Такса за участие (включваща престоя в хотела) = 250 EUR
Пътни (отиване и връщане) = 80 BGN

Партньори на проекта:

Файлове: