Описание на проекта

Описание на проекта:

Студентска конференция на тема „Християнските теми в изкуството“, в която ще вземат участие бакалаври, магистри и докторанти от Богословски факултет към СУ „Св. Климент Охридски“ и другите богословски факултети в страната.
Планът е конференцията да бъде разделена на 4 блока, като във всеки един от тях да се разгледа християнстката тема според сферата на изкуството.
Пр. 1. Християнските теми в литературата;
2. Християнските теми в изобразителното изкуство;
3. Християнските теми в музиката;
4. Християнските теми в киното и фотографията.

Цели на проекта:

1. Студентите от Богословски факултет, както и гостите на конференцията да се запознаят по – подробно с част от християнските теми в изкуството;
2. Студентите от Богословски факултет да участват в процеса на подготовката на научен труд и да придобият опит в този процес;
3. Съвместна работа на студенти от различните факултети;

Задачи на проекта:

1. Провеждане на конференция;
2. Публикуване на докладите в сборник.

Целева група:

Студентите в Бог Ф на СУ и на другите богословски факултети, както и студенти от другите факултети на СУ “Св. Климент Охридски”.

График на проекта:

I. Подготовка;
1.Информация за конференцията и разпростенение на рекламни материали, за да могат желаещите да участват да се запознаят с идеята и да изпратят своите доклади и разработки;
2. Получаване на докладите;
3. Подредба на докладите по теми и разпредалянето им към отделните отговорниците на всеки блок;
4. Подтвърждавене на докладите.
II. Организиране;
1. Маркетинг реклама;
2. Изготвяне на постери за конференцията;
3. Подредба на докладите в отделните секции;
4. Изготвяне на програма;
5. Изработка на папки, като във всяка да има разпечатана програмата по часове, ред на секциите и подредба на четящите и бял лист за водене на записки.
IIIДен на конференцията;
1. Откриване (ок. 10:00ч.)
2. Обедна почивка (ок. 12:30 - 13:00ч.)
3. Закриване (ок. 17:00ч.)

Забележка: Към всяка сесия ще има дискусия, а след нея кафе пауза. В обедната почивка - лек обяд.

Необходими ресурси:

Финансови ресурси: 2477,50 лв;
Време за реализиране на проекта: 1 месец;

Финансово описание на проекта:

Кетъринг:
700 лв. – Кафе паузи и лек обяд;
Канцеларски материали:
70 лв.
Реклама:
Facebook реклама = 200,00лв
Графично оформление и разпечатване на краен продукт:
1.Програми: 50 бр.х 0,40 ст. = 20,00лв
1.1 Бели листа - 50 бр.х 0,10ст. = 5,00лв;
1.2 Разпечатване - 50 бр.х 0,30ст. = 15,00лв.
2. Картонени папки: 50бр.х 5,00лв = 250,00лв.
3. Постери:
3 бр. (50х70см) х 10,00лв = 30,00лв
5бр. (А3) х 3,50лв = 17,50лв
4. Покани за специалните гости на конференцията - 50,00лв.
5. Дизайн на рекламни материали - 100лв.
“Оптиккомс” ЕООД
6. Отпечатване на сборник с докладите, изнесени на конференцията = 1000,00лв

Партньори на проекта:

Богословски факултет на СУ “Св. Климент Охридски” осигуряват зала за провеждане на конференцията, както и необходимата апаратура: мултимедия и компютър