Описание на проекта

Описание на проекта:

За трета поредна година ще се организира международната студентско-докторантска конференция GLAS (Graecae Latinaque Antiquitatis Studentes) за обучаващи се в специалност класическа филология. Домакин ще бъде Факултетът по изкуства при Люблянския университет/Univerza Ljubljani, в Словения. Конференцията ще се проведе на 14-16 юли 2017г. Прилагаме официалната фейсбук страница на събитието https://www.facebook.com/GLAS-Ljubljana-2017-1351866371555427/?fref=ts. Първата конференция GLAS се проведе юли 2015 във Философския факултет на Белградския университет, където се събраха студенти от различни балкански държави – Сърбия, Словения, България, Македония. На първия форум участваха студенти от СУ „Св. Климент Охридски“, финансирани от Студентски съвет. Традицията беше продължена през юли 2016г., когато студенти от СУ „Св. Климент Охридски“, отново помощта на Студенски съвет, организираха събитието в София, където имаше над 30 участници и гости от Сърбия, Словения, Македония, България, Хърватска и Полша. Тази година (2017), Александра Димитрова (докторант), Стефани Дънева (бакалавър, ΙΙΙ курс), Ян Митов (бакалавър ΙΙ курс) Крис Евтимов (бакалавър, I курс) желаят да представят авторски проучвания в областта на класическата древност. СУ „Св. Климент Охридски“ е единственото място, където се изучава класическа филология, а конференцията ГЛАС има за цел да обединява студентите от различните държави за бъдещи научни цели. Гореспоменатите студенти имат нужда от финансова подкрепа, за да могат да представят достойно СУ „Св. Климент Охридски“, катедра Класическа филология и самите себе си на международния форум.

Цели на проекта:

Проектът си поставя следните цели:
• Представяне на авторски доклади от Александра Димитрова с доклад на тема A seeming contradiction in the use of misericordia in Seneca’s “De Clementia” направление: политическа теория; Стефани Дънева с доклад The funerary inscription of Trimalchio: between reality and fiction направление: литература, епиграфика; Ян Митов с доклад на тема Heracle’s intellect as manifestation of his human nature направление: литература, култура; Крис Евтимов с доклад How Internet memes help to save Ancient culture направление: рецепция на античността в модерната епоха.
• Поредно представяне на СУ „Св. Климент Охридски“ и специалност Класическа филология на международен форум.
• Продължаване и затвърждаване на традицията на организиране на конференцията ГЛАС.
• Затвърждаване на българското участие на международния форум, който има тенденцията да продължава да се развива.
• Установяване и затвърждаване на международни контакти.
• Запознаване на участниците с изследвания в следните направления: антична литература, политическа теория, антична история, езикознание, археология, епиграфика и др.
• Запознаване на участниците с различните източноевропейски школи в направлението.
• Създаване на възможност за участниците да се запознаят с различни балкански култури.

Задачи на проекта:

Финансиране на гореспоменатите студенти, за да могат да представят авторските си проучвания в областта на класическата филология пред международна публика.

Целева група:

Александра Огнянова Димитрова, докторант, вх. № РД 20-161 от 26. 01. 2017
Стефани Стоянова Дънева, бакалавър III курс, фак. № 50945
Ян Лъчезаров Митев, бакалавър II курс, фак. № 50964
Крис Красимиров Евтимов, бакалавър I курс, фак. № 50989

График на проекта:

Конференцията ГЛАС ще се състои от 14 до 16 юли 2017г. в Словения.
1. Отпътуване от София към Любляна на 13 юли 2017г.
2. Престой от 4 нощувки в Любляна/ участие в научния форум.
3. Отпътуване от Любляна към София на 17 юли 2017г.
4. Финансов отчет на участниците пред Студентски съвет, непосредствено след тяхното завръщане.

Необходими ресурси:

Студентите съставляват нужния човешки ресурс, за да осъществят този проект; за да се реализира те се нуждаят от финансова подкрепа, т.е. бъдат спонсорирани техните пътувания, престой и нощувки в Словения.

Финансово описание на проекта:

Транспорт: 4 х 200 лв. (двупосочен билет за транспорт)
Нощувка: 4 х 170 лв. за 4 нощувки.
Дневни: 4 х 250 лв.
ОБЩО:
2480 за четима човека;
620 на човек общо транспорт, нощувки и дневни.

Партньори на проекта:

Няма други партньори.