Описание на проекта

Описание на проекта:

Експериментът се осъществява с помощта на Visual Map Developer (VMD) - устройство, състоящо се от два екрана, през които преминава светлинна стимулация, която потребителят трябва да следва. Две инфрачервени камери следват движенията на очите и главата и в рамките на около две минути се изгражда визуална карта, която е представа за времето, което потребителят прекарва във всяка област на визуалното си пространство.
Изследването е проведено с 15 доброволци на възраст между 20 и 30 години. Избрани са 4 вида рамки, всички без коригиращи лещи.
• без рамки
• пластмасова рамка в светъл цвят и среден размер
• пластмасова рамка в черен цвят и по-голям размер
• малка пластмасова рамка в черно с широки дръжки
Резултати:
Повтарящите се промени в визуалното поведение са илюстрирани много добре от получените визуални карти. Типичните за различните хора съотношения на движението на главата и движението на очите са засегнати значително от различните рамки.

Цели на проекта:

Целта на това изследване е да покаже промяната в теста за визуално поведение, където потребителите имат различни рамки за очила.

Задачи на проекта:

С развитието на технологиите оптичната индустрия работи за оптимизиране на лещите за очила. Представени са различни нововъведения, за да се създадат по-персонализирани лещи, съобразени с индивидуалното поведение на потребителите. Значителна е връзката между движението на главата и движението на очите. Смята се, че това съотношение е специфично и относително устойчиво за отделните хора. На практика при избора на персонализирани лещи се използват различни устройства. При провеждането на теста потребителят обикновено няма очила.

Целева група:

Проектът ще бъде представен на Годишната конференция на офталмолози, оптометристи и оптици в Барселона, Испания.
Тъй като младите хора обичат да работят с нови устройства, възможността за използване на такива устройства за образователни цели може да се отбележи като допълнителен резултат. С развитието на технологиите различни нови устройства стават относително по-достъпни и помагат да привлекат студентите да участват в изследователски проекти.

График на проекта:

Представянето на готовия проект е под формата на електронен постер и е включен в програмата на конференцията , като постерът ще бъде лично представен от екипа на Физическия факултет, специалност - оптометрия.

Необходими ресурси:

финансови

Финансово описание на проекта:

Самолетни билети - 3 х 140 евро
Нощувки - 3 х 137 евро
Регистрация за конференцията - 3 х 95 евро
Дневни - 3 х 35 евро на ден = 420 евро (10-14 май)

Партньори на проекта:

Екипа си самофинансира самолетните билети, нощувките и регистрацията .

Файлове: