Описание на проекта

Описание на проекта:

Международната асоциация на студентите по история (на английски: International Students of History Association, съкр. ISHA) е международна, независима неправителствена студентска организация със седалище в Цюрих.

Нейната цел от основаването ѝ през 1990 г. е създаването на мрежа от студенти по история и свързани с нея науки. Целта на организацията е да направи по-лесна възможността за контакт и обмяна на идеи и опит между студенти от различни части на света, както и възможност за академична изява чрез организиране на семинари и конференции, както и издаване на електронно издание с научни публикации. Възможността за създаване на международни контакти между бъдещите специалисти в областта на историческата наука и опитът, идващ от интерактивния метод на екипна работа и интензивни дискусии, са незаменими. Обменяйки различни гледни точки, ние се надяваме да подобрим разбирането и популяризирането на нашите история и култура. Понастоящем членовете на ISHA включват повече от 25 секции от близо 20 европейски страни, както и наблюдатели и асоциирани членове. Самата организация е асоцииран член на European Students' Union (ESU). ISHA тясно си сътрудничи с редица академични организации, сред които European History Network и EUROCLIO (Европейската организация за историческо образование).
През 2008 г. е основана секция на ISHA в Софийски университет „Св. Климент Охридски”. Нашият екип от ISHA-София има опит в организирането на няколко събития: есенният семинар на ISHA през 2010 г. на тема „Съюзите в историята”; уикенд-семинар през пролетта на 2014 г. на тема „Конфликтните ситуации и техните последствия”, както и регионален семинар между секциите в Скопие и София през пролетта на 2017 г. През годините по наша инициатива и благодарение на сътрудничеството със Студентски съвет, многократно наши студенти са посещавали международни студентски семинари и конференции.

Цели на проекта:

Представителите на ISHA секцията, базирана в Историческия факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски”, имат желанието да организират есенен семинар през септември 2017 г. Заглавна тема на събитието ще бъде “Парите и историята”, като се предвижда да има 5 работилници със зададени заглавия по проблематика, свързана с основната тема. Продължителността на семинара ще бъде 6 дни, а програмата ще включва академични и културни дейности. В културната част на всеки ISHA семинар е отделено време за кратка екскурзия до дестинация с културно-историческа значимост. Предпоследният ден от семинара е замислен като екскурзия до град Пловдив, която има за задача да запознае международната аудитория с част от културно-историческото наследство на България.

Задачи на проекта:

Основна задача на проекта е организирането и провеждането на международен студентски семинар на Международната асоциация на студентите по история (ISHA), чрез който да бъдат създадени условия за интернационален диалог и научна дискусия в рамките на Софийския университет, между студенти и докторанти от различни държави, обучаващи се в една и съща област. За целта се очаква ISHA-София, като домакин, да посрещне 40-45 души от различни страни. Заедно с организаторите и участниците от българска страна се предвижда броят на участниците да бъде 60 души.

Осъществяването на проекта ще доведе до издигане на престижа на Исторически факултет и Софийския университет, както и популяризиране на българското културно-историческо наследство на международно ниво.

За реализирането на семинара ISHA-София се нуждае от финансовата подкрепа на Студентски съвет. Необходими са средства за осигуряването на храната и екскурзията по време на семинара. Разходите за 5 нощувки се очаква да бъдат покрити от такса участие в мероприятието в размер на 80 евро, която гостите ще заплатят. В тази такса ще влязат и разходите, свързани с консумативи (химикалки, папки, баджове, тетрадки) и билети за вход в различни музеи.

Целева група:

Основната целева група са студенти от различните ISHA секции в Европа, тъй като събитието е международно и в рамките на официалния график на организацията. Освен тях членовете на ISHA-София се надяват да привлекат и студенти от СУ "Св. Климент Охридски", занимаващи се с различни хуманитарни науки, да участват в академичната програма и/или организацията на семинара.

График на проекта:

април - юни 2017 - кандидатстване за финансиране към Студентски съвет; изготвяне на академичната и културна програма за семинара
юни 2017 - записване на участниците
11 септември 2017 - посрещане и настаняване
12 - 14 септември - официално откриване, изпълнение на академичната и културна програма
15 септември 2017 - еднодневна екскурзия и обиколка на гр. Пловдив, закриване на семинара
16 септември 2017 - изпращане на участниците
октомври 2017 - отчет на дейността пред СС

Необходими ресурси:

Необходими са ни финансови средства за храна и път на участниците. Екипът на ISHA-София вече е намерил оферти и за двете съответно от ресторант "Алма Матер" и фирма Валди ЛКВ ООД. Нощувките и канцеларските материали ще бъдат покрити от такса за участие.

Финансово описание на проекта:

- 5 вечери и 4 обеда в ресторант "Алма Матер": 5400 лв. (10 лв. на хранене за 60 души).
- наем на автобус за екскурзия София - Пловдив: 650 лв.

Общо: 6050 лв.

Партньори на проекта:

Файлове: