Описание на проекта

Описание на проекта:

Световният ден на книгата и авторското право е особено важен за ФЖМК. Затова ФСС реши да започне една традиция по неговото честване, като отдаде заслуженото на нейно величество Книгата.
Тази година екипът на ФСС реши да отбележи празника с няколко инициативи. Първата е дарителска кампания, която ще бъде в рамките на три дни – от 17 до 19 април включително. В тези дни студенти, преподаватели и други желаещи ще могат да оставят книгите, които искат да дарят във Факултета по журналистика. За приемането и складирането на събраните книги до изпращането им ще отговаря екипът на ФСС. На 23 април, когато е Деня на книгата и авторското право, ще бъде обявен броя книги и на кои места ще бъдат дарени те. Обектите на които ще бъдат предоставени книгите ще избере екипът на ФСС, като те ще бъдат места (читалища, домове за сираци, малки библиотеки) които имат силна нужда от допълнителни книги.
Следващата инициатива е с игрова насоченост. На 23 април ще скрием книги из Факултета по журналистика, които студентите ще могат да откриват и освен, че книгата ще остава подарък за тях, ще могат да се тагват във фейсбук с откритието си.
На 24 април (понеделник) ще направим среща-дискусия на актуална тема, свързана с книги и четене. В нея ще бъде поканен гост от практиката, а събитието ще бъде отворено за всички желаещи студенти и преподаватели.
Целта на инициативите е да стимулираме четенето и да отдадем почит на празника, който се отбелязва от цял свят. Четенето и книгите са особено важни за всички по света, за това хората да бъдат информирани и образовани. Поради тази причина отбелязването на празника от студенти именно от Факултета по журналистика, където се изучава специалността „Книгоиздаване“, е особено важно. Смятаме, че подобни инициативи свързани с четенето, образованието и културата трябва да бъдат приоритет на всяко висше училище.

Цели на проекта:

1. Да запознае студентите с празника, възникването и важността му.
2. Да предизвика интереса на студентите към книгата като първата медия, както и към конкретни книги, които биха били полезни по време на тяхното обучение във Факултета и извън него.
3. Да стимулира младите хора да правят добро, чрез даряването на книги, които да достигнат места из страната, които имат нужда от тях.
4. Да създаде настроение и да сплоти колегите

Задачи на проекта:

Да се изготвят рекламни материали, които да представят програмата за Световния ден на книгата и авторското право.
Да се отсеят места, на които ще бъдат изпратени събраните по време на дарителската кампания книги.
Да се осигурят пунктове на които дарителите ще могат да оставят книгите.
Да се опаковат книгите, които ще бъдат „скрити“ из факултета във връзка с игровата инициатива. Следователно да се разнесат книгите- това ще се случи на 23 април, когато е Световния ден на книгата и авторското право.
Да се разпространи програмата за отбелязването на празника по медии.
Да се запази зала и да се организират нещата около срещата-дискусия на 24.04.17 г.

Целева група:

1. Студенти по Книгоиздаване.
2. Всички студенти и преподаватели на ФЖМК
3. Гости на ФЖМК
4. Всички студенти и преподаватели на СУ
5. Всички заинтересовани от книги и четене хора.

График на проекта:

Стартиране на Дарителската кампания на 17.04.17 г. Приключване на кампанията на 19.04.17 г.
Рекапитулация на събраните книги и обявяването им на 23 април. В същия ден ще бъдат обявени и местата за които ще заминат книгите.
Опаковане и разпространяване на книги за играта със скритите книги- на 23.04.17 г.
Среща-дискусия с практик на актуална тема, свързана с книгите и четенето – 24.04.17 г.

Необходими ресурси:

Необходимите ресурси са финансови и са описани във финансовото описание на проекта

Финансово описание на проекта:

6 бр. плакати А3- за обявяване на програмата и инициативите свързани с отбелязването на празника. – x 1,50 лв.
Кафе за срещата-дискусия на 24.04.17 г. – 2 пакета x 11,00 лв.

Партньори на проекта: