Описание на проекта

Описание на проекта:

Международната конференция по Екология & Безопасност има дългогодишна традиция още от 1991 г. и огромно значение за развитието на науката като цяло. Тази година тя ще се проведе в България, курортен комплекс "Елените", хотел Royal Castle в периода 23 - 27 юни 2017 г. Тематичните направления са широкоспектърни, което позволява участието на учени и бизнесмени от различни сфери като: Енергетика, Бизнес, Климатология, Глобална сигурност, Здраве, Екология и т.н.
Участието в такова широкоспектърно мероприятие ще донесе дивиденти като: обмяна на знания и опит; създаване на контакти; връзка на бизнес и наука. По този начин СУ "Св. Климент Охридски" ще се утвърди за пореден път не само като най-добрият университет в България, но и като достатъчно конкурентоспособен и в световен мащаб.

Цели на проекта:

Основната цел на проекта е популяризиране на моето иновативно изследване, което за първи път се прави не само за нашата страна, но и за света като цяло. Това изследване ще допринесе за завоюване на ключови позиции на СУ "Св. Климент Охридски" сред другите световни университети от ранга на Харвард.
Други цели са повишаване на академичното ниво и развитието на млади учени като мен.
Това ще доведе до създаването на една среда в България като цяло за стимулиране и обмяна на опит на учени.

Задачи на проекта:

Първата задача на проекта е участие в това широкоспектърно събитие, което ще повиши популярността на най-стария университет в България.
Втората задача е разпространяването на едно откритие, касаещо горските екосистеми на Република България. Това ще допринесе за едно по-добро екологичното управление на горския сектор, който е неизменна и основна част от устойчивото развитие на нашата страна.
Третата задача e дефиниране и ново разбиране на термините "устойчиво развитие" и "иновативна екология".
Четвъртата задача е обмяна на опит и знания с колеги на световно ниво за еволюцията на науката и бизнеса.
Пета задача е създаването на среда за млади учени и бизнесмени, които да бъдат конкурентоспособни с колегите си по света въпреки недостатъчната ресурсна и материална базова среда. .

Целева група:

Целевата група на проекта са както всички млади хора от СУ "Св. Климент Охридски", така и учени от цял свят, с които бихме работили евентуално на един по-късен етап. Това носи дивиденти както за мен и моите колеги, така и за университета като цяло.
Публикуването в реномирани списания от ранга на Nature, ще повиши ентусиазма и работата в научното поприще. Много млади учени в България не виждат смисъл от писането на публикации, които ще бъдат публикувани в журнали без импакт фактор. Именно това създава нуждата от разширяване на кръгозора от възможности за международна изява.
Тази конференция е точна такава възможност, тъй като публикуването в предложените от издателите журнал с висок импакт фактор - е напълно безплатно!

График на проекта:

Конференцията ще се състои в периода 23 - 27 юни 2017 г. във курортен комплекс "Елените", хотел Royal Castle.

Необходими ресурси:

Единствено финансови!

Финансово описание на проекта:

* Такса за участие в размер на 240 лв.
* 5 нощувки в хотел Royal Castle всяка по 55 евро или 5 x 55 = 275 евро

Обща сума: 780 лв

P.S. В приложените документи допълнително са описани исканите суми!

Партньори на проекта:

Файлове: