Описание на проекта

Описание на проекта:

Факултетът по чужди езици, литература и превод (SLLTI) към Департамента по устен и писмен превод (DIT) на Болонския университет организира „Седмицата на България” с подкрепата на вицепрезидента на Р. България Г-жа Маргарита Попова. Имам персонална покана за участие в мероприятието с изнасяне на лекция за българската култура на тема „Обредите от жизнения цикъл на човека в социалистическа България. Традиция, религия и нововъведения”.

Цели на проекта:

Целта на предстоящото пътуване е популяризиране на българската култура в чуждоезикова среда.
Мероприятието „Седмицата на България” предоставя възможност да се представят фрагменти от българската култура, нейното разнообразие и характер пред международна аудитория. От друга страна, изнасянето на лекции пред студенти в един от най-старите университети на Италия е възможност за включване в междукултурния диалог, установяване на културни контакти за бъдещи съвместни инициативи. Участието ми в учебния процес на чуждестранното висше училище е добър шанс за придобиване на опит и повишаване на квалификацията в сферата на образованието.

Задачи на проекта:

Подготовка на лекция с Power Point презентация на тема: „Обредите от жизнения цикъл на човека в социалистическа България. Традиция, религия и нововъведения”.
Пътуване до гр. Форли, Италия.
Изнасяне на лекцията пред студентите на Факултета по чужди езици, литература и превод (SLLTI) към Департамента по устен и писмен превод (DIT) в Болонския университет, гр. Форли, Италия.

Целева група:

Целеви публики са: преподаватели и студенти от Болонския университет (лекцията ще бъде преведена на италиански език), членове на „Асоциация на италианските слависти” (AIS), жители и гости на град Форли, Италия.

График на проекта:

Подготовка на лекцията - м. март 2016 г.
Подготовка на презентацията - до 10 април 2016 г.
Отпътуване за Форли, Италия - 16.04.2016 г.
Пристигане във Форли, Италия - 17.04.2016 г.
Изнасяне на лекцията - между 18 и 24 април 2016 г.
Отпътуване за София, България - 24.04.2016 г.
Пристигане в София, България - 26.04.2016 г.

Необходими ресурси:

Пътуване на 1 човек от София до Форли, Италия за срок от 10 дни.

Финансово описание на проекта:

Поради високите цени на самолетните билети от София до Болоня, Италия избрах вариант с по-малко пътни разходи, като пътуването се осъществява през Румъния. Тъй като няма нощен влак София - Букурещ, а дневният пристига късно, реших да пътувам през Крайова. По В депозираната фактура на WIZZ Air е посочена сума за общо 5 човека.
1. София - Крайова - София (влак) 106.40 лева
2. Крайова - Букурещ - Крайова (влак) - 60 лева
3. Букурещ - Болоня - Букурещ (самолет) - 262 лева
4. Болоня - Форли - Болоня (влак) - 26.59 лева.

Партньори на проекта:

Факултетът по чужди езици, литература и превод (SLLTI) към Департамента по устен и писмен превод (DIT) на Болонския университет осигурява нощувките в гр. Форли, Италия.

Файлове: